Wallonië versoepelt regels in met AVP besmet gebied

De Waalse minister van Leefmilieu en Natuur Céline Tellier (Ecolo) heeft een nieuw decreet uitgevaardigd dat de beperkingen in met Afrikaanse varkenspest besmette gebieden versoepelt. Als er geen nieuwe gevallen meer worden ontdekt, kan ons land in oktober een aanvraag indienen bij de EU en bij de Wereldorganisatie voor de Diergezondheid (OIE) om zijn AVP-vrije status terug te krijgen.

Afrikaanse varkenspest werd voor het eerst in ons land vastgesteld op 13 september 2018 in de provincie Luxemburg bij in het wild levende zwijnen. Meteen werden er tal van beperkingen opgelegd in het zuiden van de provincie. Het virus sloeg nooit over op gedomesticeerde varkens, maar toch ondervindt de varkenshouderij sinds dan hinder van de Afrikaanse varkenspest. Heel wat afzetmarkten sloten immers hun deur voor Belgisch varkensvlees.

Laatste besmetting

Het laatste geval van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen dateert van december 2019 in de provincie Luxemburg, maar na onderzoek op het kadaver bleek dat het everzwijn al drie tot zes maanden dood was. Dat betekent dat de ontdekking van een besmet everzwijn op 21 oktober 2019 in Aarlen, dat al in de besmette zone lag, het laatste vastgestelde geval van Afrikaanse varkenspest in ons land is.

Versoepelingen

Omdat de situatie gunstig evolueert, heeft minister Tellier een aantal versoepelingen afgekondigd. Globaal genomen blijft het verboden om van de paden af te wijken in de bossen in het afgebakende gebied in het zuiden van Luxemburg, maar er zijn wel een aantal uitzonderingen. Zo is het vanaf deze week opnieuw mogelijk voor particulieren om hout te kappen in het bos, maar een eenvoudig akkoord van het Département de la Nature et des Forêts (DNF) is nog steeds nodig.

Ook voor jagers komen er versoepelingen. Vanaf 15 september kunnen zij opnieuw jagen op wild, met uitzondering van everzwijnen. Zij kunnen het afgebakende gebied ook betreden buiten de bestaande wegen en paden in het bos.

Tot slot kondigt de bevoegde minister nog een reeks versoepelingen aan: verplaatsingen naar woningen en tweede huizen, niet aan zee grenzende gebieden die worden gebruikt voor landbouw, viskweek of mijnbouw, het tellen van wild, gebieden van cultureel belang en campings hebben geen ontheffing meer nodig en zijn toegestaan.

Regels bioveiligheid

“De regels die op vlak van bioveiligheid als essentieel worden beschouwd, blijven ook gehandhaafd”, aldus de minister. Zo moet schoeisel aan het einde van elk bezoek aan het bos waarbij van de paden werd afgeweken, gereinigd worden. Machines, gereedschap of voertuigen die daarbij gebruikt werden, mogen pas gedesinfecteerd worden als ze het besmette gebied hebben verlaten. De limiet op het aantal personen dat het afgebakende gebied mag betreden, is ook opgeheven. Al blijven de coronamaatregelen wel gehandhaafd.

APV-vrije status

De minister benadrukt de noodzaak om waakzaam te blijven. Gezien de gunstige evolutie van de epidemie zou België in oktober een dossier moeten indienen bij de Europese Unie en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid om zijn AVP-vrije status terug te krijgen. Ook zouden dan alle beperkende maatregelen die dan nog van kracht zijn, opgeheven worden. Ondertussen blijft de Waalse overheid de everzwijnpopulaties in de afgebakende zone van nabij opvolgen en controleren.

Bron: VILT

Beeld: Service Public de Wallonie

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*