Coronacrisis heeft varkensmarkt volledig ontwricht

De grootschalige corona-uitbraken in Duitse en Nederlandse slachthuizen heeft de volledige Europese varkensmarkt ontwricht. Dat zegt Boerenbond. Grote oorzaak is de weigering van China om nog langer vlees uit deze door corona getroffen slachthuizen in te voeren. De prijzen op de Europese markt gingen de voorbije twee weken fors onderuit en slachtingen worden uitgesteld. “Wij dringen er bij Europa op aan om onmiddellijk te voorzien in de steun voor private opslag van varkensvlees”, zegt voorzitter Sonja De Becker.

De afgelopen maanden kwamen tal van corona-uitbraken aan het licht in slachthuizen, onder meer in Duitsland, Nederland en Frankrijk. De zwaarste uitbraak was er in het slachthuis van Tonniës in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar raakten meer dan 1.500 van de in totaal 7.000 werknemers besmet.

Varkenskwekers

Maar deze uitbraken zijn niet alleen een slechte zaak voor het imago van de vleessector, ze zorgen ook voor een zware financiële aderlating bij de varkenshouders, ook in ons land. Zeker nu China beslist heeft om het varkensvlees te weigeren van alle slachthuizen die de afgelopen weken te maken kregen met de coronaproblematiek. “Het evenwicht op de Europese varkensmarkt is daardoor volledig verstoord”, klinkt het bij Boerenbond. “Voor ons land komt dit extra zwaar aan omdat wij op handelsvlak ook te kampen hebben met de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest waardoor onder meer China ons varkensvlees niet afneemt.”

Van China tot hier: één rader laat het hele raderwerk vastlopen

Ook de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) ziet een ontwrichting van de varkensmarkt. “Vandaag zijn er 17 slachthuizen in Europa die niet kunnen exporteren. Je kan de varkensmarkt vergelijken met een raderwerk. Wanneer één of ander element stilvalt, dan loopt dat raderwerk plots vast. En zo kan wat er elders in de wereld gebeurt dus ook een enorme impact hebben op de lokale markt”, legt gedelegeerd bestuurder Michael Gore uit. Volgens hem ondervindt momenteel 40 procent van de export van ons land grote hinder.

Prijzen gedaald

Dat vertaalt zich ook in de varkensprijzen. De afgelopen twee weken zijn die fors onderuit gegaan, met bijna 15 cent per kilo. “Het ziet er momenteel niet naar uit dat de markten zich snel zullen herstellen”, zegt Wouter Wytynck van Boerenbond. “Doordat de slachthuizen hinder ondervinden in de afzet, worden ook slachtingen uitgesteld. Daarnaast is ook de export van levende varkens in Duitsland stilgevallen, wat gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering op de Vlaamse varkensbedrijven.”

Europese steun is broodnodig

Boerenbond wijst erop dat het belangrijk is dat de slachterijen kunnen blijven door slachten. “Gebeurt dat niet dan komt onze varkensbedrijven in grote problemen. Daarom dringen we bij Europa aan om snel steun te verlenen voor private opslag van varkensvlees”, zegt Sonja De Becker. “Daarnaast moeten slachthuizen en varkenshouders dringend afspraken maken om de varkens die normaal in Duitsland geslacht worden toch hier geslacht te krijgen. Tot nu toe heeft de hele keten zich in de coronacrisis sterk getoond door solidair en samen problemen aan te pakken. Dit volhouden is ook nu de boodschap”, meent de Boerenbondvoorzitter.

Maar … Europese steun zal er niet komen

FEBEV gelooft niet dat private opslag van varkensvlees er komt. “Het verleden leert ons dat daar geen draagvlak voor is op Europees niveau”, zegt Michael Gore. Volgens hem zit er niets anders op dan deze situatie uit te zweten. “Dat geldt niet alleen voor de varkenshouders, maar ook voor de slachthuizen en vleesverwerkers. Pas wanneer vraag en aanbod terug meer in evenwicht komen, kan de markt zich herstellen”, klinkt het nog.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*