Jachtgebied in Vlaanderen werd uitgebreid

Vlaanderen telt in vergelijking met vorig jaar ruim tweehonderd hectare meer jachtgebied, dat blijkt uit een analyse van Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV). “Vooral de overheid kleurt massaal openbare domeinen in omdat jacht helpt in het bewaken van de biodiversiteit”, zegt HVV-directeur Geert Van den Bosch.

Een jachtplan markeert het gebied waar een jager rechtmatig aan wildbeheer mag doen, en die grenzen worden jaarlijks officieel geüpdatet. “Momenteel liggen de aangepaste jachtplannen ter goedkeuring voor bij de verschillende provincies”, legt Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) uit. “Maar uit een analyse van de eigen kaarten, gecombineerd met de laatste gegevens van de Vlaamse Overheid, blijken al een aantal duidelijke tendensen.”

238 hectare meer

Vlaanderen telt in totaal 935.875 hectare bejaagbaar gebied. Ten opzichte van vorig jaar betekent dat zelfs een stijging van 238 hectare. “Voor het eerst in jaren tekent de jachtsector voor positieve cijfers”, zegt Van den Bosch opgetogen. “Die kentering is vooral te wijten aan het feit dat overheden massaal hun openbare terreinen inkleuren. Ze beschouwen jacht als een potentiële meerwaarde in het dagelijkse beheer van hun domeinen, bijvoorbeeld in de strijd tegen invasieve exoten of een te veel aan predatoren.”

West-Vlaanderen: grootste jachtgebied

In Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Limburg steeg het aantal ingekleurde jachtterreinen respectievelijk met 373, 1.325 en 3.288 hectare. De provincie met het meest ingekleurde gebied blijft West-Vlaanderen met 242.716 hectare. “In West-Vlaanderen leeft nog veel kleinwild, zoals hazen, konijnen, fazanten en patrijzen”, weten ze bij HVV. Oost-Vlaanderen en Antwerpen tekenen voor een daling van 2849 en 1898 hectare.

Online raadpleging

Al sinds 2017 kan iedereen de jachtplannen online raadplegen op de website van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “We zoeken ook actief knelpunten op en kleurden afgelopen jaar 2117 hectare proactief aan bebouwd gebied uit – gebied dat met de loop van de jaren van bestemming of eigenaar veranderde, zonder dat jagers daarvan noodzakelijk op de hoogte werden gesteld. Kadastrale gegevens zijn immers niet vrij beschikbaar”, aldus de jagersorganisatie.

Bestrijding wildschade is reden voor deze toenemende jachtinkleuring

Landeigenaars kleurden afgelopen jaar ook nieuw terrein in, het gros daarvan (1.800 hectare) akkergewas. “Jagers helpen landbouwers namelijk kosteloos met het voorkomen en het bestrijden van wildschade, bijvoorbeeld aangericht door houtduif, of door kraaiachtigen zoals de ekster of de kauw”, klinkt het. “Ook de vrees voor de impact van het everzwijn zit diep, een soort die ondertussen in steeds meer steden en gemeenten in Vlaanderen opduikt. Om niet voor voldongen feiten te komen staan, kleuren tal van overheden lokale natuurterreinen in om jacht, indien nodig, meteen toe te laten.”

Open communicatie

“De jachtsector communiceert elk jaar openlijk over de jachtplannen, net om het draagvlak voor wildbeheer te vergroten”, besluit Geert Van den Bosch. “Bij vragen of onduidelijkheden kan iedereen bij ons terecht. Want ondanks de campagnes tegen de jachtplannen, heeft een ingekleurd domein meer voor- dan nadelen, onder andere naar sociale controle toe, naar bescherming van pluimvee toe, en naar het actief meewerken aan een duurzaam faunabeheer in de buurt.”

Bron: VILT

Beeld:Pikist

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*