Vlaams areaal aardappelen en fruit blijft gelijk, areaal groenten stijgt

Het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij heeft een eerste analyse gemaakt van de totale aangegeven oppervlakte van een selectie hoofdteelten uit de verzamelaanvraag 2020. Uit die analyse blijken geen al te grote verschuivingen: het areaal aardappelen en fruit blijft status quo en het areaal groenten stijgt (respectievelijk +4,3%). 

Zoals elk jaar heeft het Departement Landbouw en Visserij op basis van de ingediende verzamelaanvragen 2020 een eerste analyse gemaakt van de totale aangegeven hoofdteelten in Vlaanderen. Daaruit blijken geen al te grote verschuivingen. Zo blijft het areaal aardappelen status quo. Na de oogst van 2019 werd een toename van het areaal aardappelen 2020 verwacht door het relatief goed economisch saldo en een stijgende vraag van de industrie in Vlaanderen. De uitbraak van de coronacrisis net vóór de aanvang van het plantseizoen verklaart allicht dat de verwachte toename zich toch niet heeft doorgezet.

Fruit


In de fruitsector is er de jaarlijkse vaststelling dat het areaal appelen blijft dalen (-5,6 %) in het voordeel van het areaal peren (+1,6 %) en zacht fruit (+6 %). Het areaal aardbeien is geleidelijk dalend (-3,3 %), maar er is een tendens naar meer stellingteelten, waarbij telers meerdere teeltrondes hebben op eenzelfde oppervlakte.

Groenten


Bij de groenten tekent het Departement Landbouw en Visserij een mooie stijging op van het areaal spruiten (+17,2 %) en uien (+12,2 %). Zo is er meer vraag naar spruiten vanuit de diepvriesbedrijven en is er ook een areaalverschuiving van Noord-Frankrijk naar Vlaanderen. Ook het areaal uien doet het goed, in tegenstelling tot spinazie. De daling van het areaal spinazie (-12,6 %) kan worden verklaard door het wegvallen van een aantal noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen, waardoor spinazie teelttechnisch een moeilijke teelt wordt.

Ook bij het areaal wortelen (-8,5%) voor verwerking (industrie) wordt een daling opgetekend na een beduidend lagere opbrengst vorig jaar. Daardoor werden veel wortelen ingevoerd uit Nederland om de tekorten aan te vullen en is de vraag dit jaar kleiner. Wortelen voor verse markt blijven qua areaal behoorlijk status quo.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om met enkele aspecten rekening te houden bij het interpreteren van deze cijfers:

  1. De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend.
  2. De oppervlaktes van 2020 worden vergeleken met de oppervlaktes uit de aangifte van 2019. De definitieve oppervlaktes van 2019 kunnen licht afwijken van de hieronder weergegeven oppervlaktes. Dit heeft echter geen invloed op de grootteorde van de toe- of afname van een areaal in vergelijking met 2019.Bron: LV Vlaanderen

Publicatiedatum: di 23 jun 2020

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*