Dierlijke sector wil 65% minder antibiotica tegen 2024

Nu de dierlijke sector nog steeds op goede weg is om de reductiedoelstellingen op vlak van antibioticagebruik te behalen tegen eind 2020, ligt er al een nieuw ambitieus plan op tafel. “We willen verder gaan op de ingeslagen weg en schuiven vier nieuwe reductiedoelstellingen naar voor”, legt Fabiana Del Pozzo van AMCRA uit. Zo is het de bedoeling om tegen 2024 het totale antibioticagebruik bij dieren in ons land verder te laten dalen tot 65 procent in vergelijking met referentiejaar 2011.

AMCRA, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik bij dieren, sloot in 2016 een convenant met de federale overheid met als doel het antibioticagebruik bij dieren structureel aan te pakken. Daarbij werden drie belangrijke reductiedoelstellingen vooropgesteld: het totale gebruik van antibiotica bij dieren halveren tegen 2020, een daling van 75 procent voor de meest kritische antibiotica in datzelfde jaar en 50 procent reductie van de met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017.

Cruciaal jaar

Uit voorgaande rapporteringen door AMCRA blijkt dat de laatste twee doelstellingen al werden gehaald. Voor de eerste doelstelling werd eind 2019 een daling van 40,3 procent genoteerd. De dierlijke sector heeft dus nog één jaar om een extra daling van bijna 10 procent te realiseren om alle reductiedoelstellingen uit het Visieplan 2020 van AMCRA te verwezenlijken. “Het wordt dus een cruciaal jaar waarin zeker nog een extra inspanning nodig is”, zegt AMCRA-voorzitter Jeroen Dewulf.

Visie 2024

De positieve resultaten van de afgelopen jaren laten de dierlijke sector niet op zijn lauweren rusten. Met zijn Visie 2024 legt AMCRA de lat opnieuw hoger. “We schuiven vier reductiedoelstellingen voor antibiotica naar voor die met behulp van negen actiepunten moeten bereikt zijn tegen 2024”, legt Fabiana Dal Pozzo van AMCRA uit. “We bouwen daarbij verder op het vorige plan en gaan uit dat we de doelstellingen uit Visie 2020 behalen.”

50 mg antibiotica per kilo biomassa

De eerste doelstelling bestaat erin om tegen 2024 maximaal 1 procent grootgebruikers van antibiotica op bedrijfsniveau te hebben. “We zullen daarbij voor elke diercategorie benchmarkwaarden vooropstellen. We leggen grenswaarden vast voor laaggebruikers, aandachtgebruikers en grootgebruikers. Stapsgewijs willen we alle veehouders laten evolueren naar het beoogde doel van 50 mg antibiotica per kilo biomassa over alle diersoorten heen. Vooral grootgebruikers willen we gaan coachen om samen met hun bedrijfsdierenarts te evolueren naar een lager antibioticagebruik”, aldus Dal Pozzo.

In tweede instantie streeft het nieuwe plan naar een verdere verlaging van het totale antibioticagebruik in de dierlijke sector. “We willen evolueren naar het mediaan gebruik in Europa tegen 2024. In cijfers betekent dat een gebruik van 50 milligram antibiotica per kilogram biomassa. Als we dit vergelijken met referentiejaar 2011 dan gaat het om een daling van het gebruik met 65 procent”, legt de AMCRA-medewerkster uit. Dat betekent dat er nog een extra daling van 15 procent moet gerealiseerd worden op vier jaar tijd.

Colistine

De derde doelstelling focust zich op colistine, een antibioticum dat heel belangrijk is voor de volksgezondheid. Tegen 2024 mag het maximaal gebruik van colistine 1 mg per kilo biomassa bedragen, waar dat in 2011 nog 4,47 milligram was. In 2018 was het gebruik al gedaald tot 1,69 mg per kilo biomassa, een reductie van 64,4 procent. Om een verdere daling mee mogelijk te maken, heeft de veevoedersector zich geëngageerd om het gebruik van colistine in gemedicineerde voeders stop te zetten.

Veevoedersector

Ook voor het behalen van de laatste doelstelling speelt de veevoedersector een cruciale rol. Tegen 2024 moet een verdere reductie behaald worden van de met antibiotica gemedicineerde voeders. Visie 2020 mikte op een halvering van de gemedicineerde voeders ten opzichte van 2011 tegen 2017. Die doelstelling werd ruimschoots behaald en de diervoedersector wil nu verder inzetten op een daling tot 75 procent tegen 2024.

Nog een stap verder

Om deze doelstellingen te bereiken werden ook een reeks actiepunten vastgelegd. Zo blijft het verzamelen van data en het benchmarken van het antibioticagebruik een belangrijke tool. In vergelijking met het vorige plan wil AMCRA hier nog een stap verder in gaan. “We gaan ook data verzamelen bij dierenartsen en we willen ook extra inzetten op paarden en gezelschapsdieren. Want uit de resultaten van 2019 is gebleken dat het antibioticagebruik bij gezelschapsdieren verder is toegenomen”, aldus Jeroen Dewulf.

Individuele veehouders en dierenartsen

Een aantal andere actiepunten bestaan in het coachen, opleiden en sensibiliseren van individuele veehouders en dierenartsen. Gecombineerd met een focus op ziektepreventie en de monitoring en rapportering van de antibioticaresistentie wil de dierlijke sector verder evolueren naar een antibioticagebruik dat gemiddeld is in Europa. “Op dat moment kunnen we beginnen spreken van een aanvaardbaar niveau van antibioticagebruik in ons land”, besluit de AMCRA-voorzitter.

Meer informatie: AMCRA-Visie 2024

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*