Afrikaanse varkenspest: FAVV verhoogt tot september controles op boerderij

Om zo snel mogelijk weer naar derde landen te kunnen uitvoeren zal het FAVV door dierenartsen bijkomend toezicht houden in varkenskwekerijen. Doel is om zo misschien vlotter de markten terug open te krijgen voor de Belgische producenten en op die manier de noodlijdende varkensvleessector in ons land te ondersteunen!

Het virus van Afrikaanse varkenspest (AVP) is in het zuiden van de provincie Luxemburg al meer dan anderhalf jaar aanwezig bij de everzwijnenpopulatie. De inspanningen van met name het Waalse Gewest hebben het mogelijk gemaakt om de ziekte bij wilde dieren in te dammen en vervolgens terug te dringen. Als bewijs zijn in de afgelopen 8 maanden slechts 6 gevallen van oude positieve botten ontdekt.

Bovendien zijn de varkenshouderijen in het land volledig vrij van het virus gebleven, waardoor onze AVP-vrije status bij als huisdier gehouden varkens behouden blijft.

Tweede status moet ook hersteld worden

Het binnenbrengen van het virus op het nationale grondgebied heeft echter geleid tot het verlies van de AVP-vrije status van alle varkens (inclusief wilde en gedomesticeerde varkens). Deze situatie is niet zonder gevolgen gebleven voor de varkenssector: ze zagen verschillende markten dicht gaan en mogelijkheden om uit te voeren verdwenen.

Verlies VP-vrije status bij varkensachtigen

Gezien de zeer gunstige ontwikkelingen is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) van plan om, behoudens verdere ontwikkelingen, dit najaar een aanvraag in te dienen om dit statuut terug te krijgen bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Dit zou een mogelijke heropening van bepaalde markten voor de uitvoer naar derde landen vergemakkelijken.

Ook om deze onderhandelingen te vergemakkelijken, zoals gevraagd door sommige derde landen, zal er vanaf het begin van deze maand tot september van dit jaar een actief toezicht worden uitgevoerd bij de gedomesticeerde varkens. Dit is een aanvulling op het passief toezicht (de systematische monsternemingen wanneer een ziekte in een groep varkens wordt vastgesteld) dat al sinds het begin van de crisis in onze bedrijven wordt uitgevoerd. 


Zonder extra kosten voor varkenshouders

Dit nieuwe toezicht zal worden uitgevoerd door middel van ongeveer 10.000 extra tests op monsters die al door dierenartsen zijn genomen in het kader van het toezicht op de ziekte van Aujeszky. Dierenartsen hoeven dus geen extra monsters te nemen of stappen te ondernemen. De kosten van de analyses worden volledig gedekt door de FAVV. Er is ook geen extra werk of kosten voor de fokkers.

De betrokken bedrijven zijn geselecteerd om een representatief beeld te krijgen van het hele land, maar ook om rekening te houden met de nabijheid van bepaalde bedrijven bij de oorsprong van de uitbraak van AVP bij in het wild levende dieren en met andere risicofactoren voor de insleep van het virus. Voor deze voorgeselecteerde bedrijven zal het resultaat van een AVP-test dus ook zichtbaar zijn op hun gebruikelijke laboratoriumrapport.

Bron: Het FAVV

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*