ABS maakt zich grote zorgen over varkenssector

Nadat eerder FEBEV, de federatie van het Belgisch vlees, aan de alarmbel trok, laat nu ook ABS weten dat het zich sterk ongerust maakt over de situatie in de varkenssector. “De vraag naar varkensvlees is de laatste weken gekelderd. België heeft een bijkomende handicap door de Afrikaanse varkenspest die twee jaar geleden in ons land werd vastgesteld”, klinkt het. Volgens de landbouworganisatie maken de varkenshouders zich niet alleen zorgen over de prijsnotering, maar ook over de afzetgarantie richting de slachthuizen.

Eind vorige week zagen de Belgische varkenshouders zich geconfronteerd met een uitzonderlijk fenomeen: geen varkensprijsnotering. “Omdat er de voorbije week minder varkens geslacht werden, zullen de varkens die voor deze week waren aangegeven voor de slacht, pas volgende week geslacht worden”, luidt het. De prijsnotering schuift daarmee ook een week op.

Europese markt

Dit duidt op het overaanbod aan varkens dat er momenteel op de wereldmarkt is. “Door het verplicht sluiten van de horeca, grootkeukens en foodservice in binnen- en buitenland door de coronapandemie is de vraag naar varkensvlees de laatste weken gekelderd. Zoals FEBEV eerder al aangaf, komt dit bovenop de Afrikaanse varkenspest die in augustus 2018 in ons land werd vastgesteld. “Daardoor viel voor ons de Chinese en de wereldmarkt al eerder weg en zijn wij genoodzaakt om ons varkensvlees af te zetten op de Europese markt, terwijl onze collega’s in de buurlanden hun varkens op de wereldmarkt konden blijven vermarkten”, zegt Bart Vergote van ABS.

Prijs ingestort door dumping VS

Het feit dat er in de Verenigde Staten ook een groot overaanbod aan varkensvlees is dat nu gedumpt wordt op de wereldmarkt, heeft ervoor gezorgd dat de wereldmarktprijs recent is ineengestort. “Dat voelen wij hier ook elke dag meer en meer”, aldus ABS. “Onze varkenshouders maken zich dan ook grote zorgen.” Die zorgen gaan enerzijds over de prijsnotering, maar zeker ook over de afzetgarantie van de varkens in het slachthuis”, legt Bart Vergote uit.

Storing in keten

Hij wijst erop dat varkensbedrijven werken met een ronddraaiend systeem waarin telkens nieuwe biggen geboren worden. “De natuur hou je niet tegen. Dat vereist ook dat varkens op geregelde tijdstippen naar het slachthuis vertrekken om zo de garantie te krijgen dat er plaats gemaakt wordt om nieuwe biggen plaats te geven in de stallen”, verduidelijkt hij. Als er geen plaats wordt gemaakt in de stallen omdat de afname stokt, dan kan dit problemen opleveren op vlak van dierenwelzijn omdat de dieren te weinig plaats hebben, meent ABS.

Overheid om hulp gevraagd

De landbouworganisatie roept de bevoegde overheden daarom op om dringend maatregelen te treffen voor de afzet van de varkens naar het buitenland. “Er moeten ook frigo’s gereserveerd worden om varkensvlees tijdelijk uit de markt kunnen halen en er moet ondersteuning komen om nieuwe afzetkanalen te vinden zodat varkenshouders hun varkens op tijd kunnen aanleveren aan het slachthuis. Dat is nodig om het dierenwelzijn op hun bedrijven te kunnen waarborgen. Het stokken van de logistieke keten moet ten allen tijde voorkomen worden. Dat is in het belang van het welzijn van de boer én van zijn varkens”, klinkt het.  

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*