CLITRAVI dringt aan op ondersteuning van de vleesverwerking tijdens coronavirus

Clitravi, de handelsorganisatie die de vleesverwerkers in de EU vertegenwoordigt, heeft opgeroepen tot steun en erkenning voor het werk dat door de sector wordt verricht om de voedselvoorziening tijdens de pandemie van het coronavirus in stand te houden.

Het Verbindingscentrum voor de vleesverwerkende industrie in de EU (CLITRAVI) benadrukte de ernst van de situatie met betrekking tot het coronavirus en de gevolgen daarvan voor een reeds onder druk staande vleesverwerkende industrie.

CLITRAVI heeft niet alleen een aantal van de belangrijkste gevolgen van de situatie met betrekking tot het coronavirus geschetst, zoals een daling van de verkoop aan de levensmiddelensector, de veiligheid en de motivatie op de werkplek en de druk op het vrije verkeer van goederen en diensten, maar heeft ook aangedrongen op maatregelen om het herstelproces te bevorderen.

Belang interne markt

CLITRAVI benadrukte het belang van de instandhouding van de interne markt en beschreef deze als “een eerste vereiste om de crisis te verzachten en het herstel te bespoedigen zodra de uitbraak in toom wordt gehouden”. “Wij verzoeken de versnippering van de interne markt en de door de nationale regeringen veroorzaakte concurrentieverstoringen (bijvoorbeeld: oorsprongsetikettering, FOP-regelingen) met kracht te stoppen en vastberaden door te gaan met het zoeken naar een oplossing voor en het streven naar harmonisatie.

CLITRAVI riep ook op tot een strategie van “van boer tot bord” en stelde de Europese Commissie voor de huidige strategie te herzien om “de voedingssector opnieuw op te starten”.

Erkenning

Ook drong CLITRAVI aan op erkenning van de vleesverwerkende sector in de toeleveringsketen. “Hoewel de belangrijkste boodschappen van de overheid de rol van de landbouwers en de kleinhandelaars onderstrepen, is er een gebrek aan kennis over de inspanningen van de verwerkers. Wij dringen erop aan het bewustzijn van de rol van de verwerkers te vergroten om de efficiëntie van de voedselvoorzieningsketen in stand te houden zonder dat er sprake is van grote tekorten die dramatische gevolgen kunnen hebben voor de burgers”.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*