Europese zuivelfederatie dringt aan op private opslag


Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn de melkpoederprijzen zo sterk gedaald dat de European Dairy Association (EDA) aan de alarmbel trekt. De federatie dringt er bij de Europese Commissie op aan om het systeem van private opslag op te starten. “De zuivelindustrie in de EU doet enorme inspanningen om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en de melk in heel de unie op te halen, te verwerken en te verdelen. Om de toekomst van de sector te verzekeren, moeten er maatregelen genomen worden”, klinkt het.

Door de coronacrisis zijn belangrijke afzetmarkten zoals horeca en export voor een groot stuk weggevallen. De retail heeft de crisis dan weer gebruikt om aan te dringen op lagere prijzen en langere betalingstermijnen. Dit gebeurt op een moment dat de seizoensgebonden piek in de melkproductie in Europa eraan komt, schetst EDA de situatie vandaag voor de zuivelindustrie. Op Europees en mondiaal niveau heeft dit impact op de zuivelprijzen. Vooral de prijzen voor melkpoeder vertonen een sterk dalende trend.

Steun voor zuivelsector is nodig

Volgens de Europese zuivelfederatie is het nodig dat er onmiddellijk steun komt voor de sector. “Wij dringen er bij de EU-Commissie op aan om de steun voor particuliere opslag te activeren om zo de duurzame toekomst van onze essentiële en vitale sector voor Europa, zijn burgers en zijn economie te garanderen”, aldus EDA-voorzitter Michel Nalet. De zuivelfederatie is naar eigen zeggen al meer dan twee weken vragende partij voor steun onder de vorm van particuliere opslag voor melkpoeder en andere maatregelen voor boter en kaas.

Termijn voor de GLB-betalingen landbouwers verlengd

Maandag kwam de EU-Commissie nog samen om onder meer over landbouw te praten. Maatregelen voor de zuivelsector, zoals private opslag, werden er niet afgekondigd. Wel liet landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski weten dat de termijn voor de GLB-betalingen wordt verlengd. “Landbouwers krijgen meer flexibiliteit om hun aanvragen in deze moeilijke en ongeëvenaarde tijden in te vullen. We verlengen de termijn tot 15 juni in plaats van 15 mei”, aldus Wojciechowski.

EU beschermt landbouwwector

In een videoboodschap loofde Europees voorzitter Ursula von der Leyen nog de inspanningen van de landbouwers. “Eén van de sectoren waar we geen enkele verstoring zullen tolereren, is die van de voedselvoorziening. Ondanks deze uitdagende tijden zorgen we ervoor dat de Europeanen toegang blijven hebben tot betaalbaar voedsel van hoge kwaliteit.” Ze benadrukte ook dat er sinds het begin van de crisis maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de interne markt bleef werken. En ook voor seizoenarbeiders werden intussen uitzonderingsmaatregelen toegestaan zodat ze naar andere lidstaten kunnen reizen om gewassen te planten of te oogsten.

Seizoensarbeiders

“Ik wil onze boeren bedanken die ervoor zorgen dat er voedsel beschikbaar is in onze winkels. En ik ben dankbaar voor de duizenden Europese burgers die zich vrijwillig inzetten voor de oogst van dit jaar. Dit is een prachtig voorbeeld van Europese solidariteit”, aldus von der Leyen. Tegelijk wees ze erop dat de boeren meer hulp nodig hebben. Daarom werden extra maatregelen genomen zoals de verlenging van de aanvraagtermijn voor Europese inkomenssteun. Ook worden de voorschotten op deze betalingen verhoogd en worden bepaalde administratieve vereisten voor landbouwers en nationale overheden vereenvoudigd.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*