Spaghetti-vlees bij pluimvee

Waar wordt “wooden breast” of “spaghetti meat” bij kippen ontdekt in de sector? Wordt hier specifiek op gecontroleerd in het slachthuis en wat indien dit wordt gedetecteerd? 

Antwoord

Definitie “wooden breast” en “spaghetti meat”

Wooden breast en spaghetti meat zijn afwijkingen van de borstspier bij de kippen1,2. Door de selectie op snelgroeiende rassen en een hoger percentage borstvlees, wordt ook een toename aan afwijkingen ter hoogte van die borstspier gezien, zoals wooden breast en spaghetti meat, maar ook white striping2.

White striping - wooden breast - spaghetti meat

Geen gevaar voor voedselveiligheid

Wooden breast betekent absoluut geen gevaar voor de voedselveiligheid, maar is wel één van de kwaliteitsaspecten die worden bewaakt. Alle aspecten gerelateerd aan voedselveiligheid vallen onder de veterinaire keuring die een bevoegdheid is van het FAVV. Daarnaast controleren slachthuizen hun producten op meerdere kwaliteitsaspecten (bvb. bloedspots, breuken, e.d.) en een aantal specifieke parameters die zijn vastgelegd in de Europese Verordening nr. 543/20083. Deze Europese wetgeving op de ‘handelsnormen pluimveevlees’ geldt in alle Europese lidstaten. De implementatie ervan is de verantwoordelijkheid van het slachthuis. Het toezicht op de correcte naleving ervan is in België een bevoegdheid van de Economische Inspectie.

Kwaliteitsafwijkingen aan de borstspier (wooden breast en andere) worden al geruime tijd (verschillende jaren) opgemerkt aan de slachtlijn, in verschillende gradaties.

Verwittiging

Bij vaststelling van deze afwijkingen, wordt steeds feedback gegeven aan de leverancier (kippenhouder). Indien er een uitzonderlijk hoge mate van afwijking wordt vastgesteld, wordt de leverancier verwittigd en uitgenodigd om zijn product te komen bekijken in het slachthuis.

Het slachthuis probeert een passende en verantwoorde bestemming te vinden voor pluimveevlees met een bepaalde kwaliteitsdeficiëntie. Hierbij is de graad waarin een kwaliteitsafwijking voorkomt in een bepaald lot kippen een doorslaggevend element. De bestemming kan variëren zoals bv. een kanaal ‘niet geschikt voor humane consumptie’ of afwaarderen naar 2de keus, of verwerking, etc.

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering van dit antwoord:

  • Ann Truyen (Vereniging Industriële Pluimveeslachthuizen)
  • Inge Vankeirsbilck (Van-O-Bel)

Bronnen:

  1. De Grande, A. (2019). Wooden breast, white striping en spaghetti meat – De oorzaken en gevolgen van toenemende borstspierafwijkingen binnen de vleeskuikenproductie. Presentatie WVPA-studie-avond 31/10/2019.
  2. Petracci,M. Soglia, F., Madruga, M., Carvalho, L., Ida, E & Estévez, M. (2019). Wooden-Breast, White Striping, and Spaghetti Meat: Causes, Consequences and Consumer Perception of Emerging Broiler Meat Abnormalities. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 18: 565 – 583
  3. Verordening (EG) Nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) N. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*