Markt van Ciney bedreigd met sluiting?

Volgens de informatie van de krant La Meuse heeft het Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een brief gestuurd naar de overdekte markt van Ciney, de grootste veemarkt van Europa. Zij heeft een nieuwe termijn van drie maanden gekregen om een einde te maken aan bepaalde non-conformiteiten en om maatregelen te nemen ter versterking van haar traceerbaarheidsinstrumenten. Zonder dit, hangt de dreiging van sluiting over deze belangrijke speler in de Belgische landbouwwereld.

De Marché de Ciney is de grootste veemarkt van Europa, een van de drie overgebleven veemarkten in België. Het heeft een capaciteit van 4.500 stuks. Elke vrijdag brengen 200 vrachtwagens tussen de 1.500 en 3.000 stuks vee.

Dit betekent dat het een referentiepunt is in de sector, ook voor de vaststelling van de veeprijzen… En de mogelijke sluiting ervan zou een echte ramp zijn voor een sector die zijn gouden eeuw nog niet heeft meegemaakt.


Sector in crisis

De rundvleessector werd in april 2019 door de minister van Landbouw, Denis Ducarme, erkend als een “sector in crisis”. Dit gaf de sector wat ruimte om te ademen. Er loopt ook een promotiecampagne voor Belgisch vlees in de restaurants van het land.

Inbreuken

Jammer genoeg stelt het FAVV al enkele jaren tekortkomingen vast op de veemarkt in Ciney. Sommige inbreuken lijken van ondergeschikt belang te zijn, niet alle: bijvoorbeeld wanneer het gaat om de gezondheidstoestand van een dier, de traceerbaarheid van inkomend en uitgaand vee.

FAVV kijkt streng toe

Sinds 2013 heeft het FAVV maar liefst 9 waarschuwingen en 9 meldingen van inbreuken uitgevaardigd. “Als de markt essentieel is voor de landbouwsector, is het natuurlijk essentieel dat aan alle noodzakelijke garanties wordt voldaan om het imago van de sector te behouden”, legt een deskundige uit. “Een gezondheidsincident kan inderdaad rampzalig zijn voor het imago van een sector die al veel te lijden heeft gehad van de fraude van het bedrijf Veviba. »

Gerichtere controles

Deze fraude heeft onder meer geleid tot een versterking van de controles en een geleidelijke verhoging van de nalevingspercentages. Minister Ducarme had het Agentschap dus gevraagd om een “gerichte fraude”-controle te integreren in het jaarlijkse controleplan voor vleesbedrijven. De ambtenaren moeten meer aandacht besteden aan de traceerbaarheids- en etiketteringsvereisten, alsook aan het beheer van bijproducten (stukken die niet eetbaar zijn voor de mens).
Ondertekend contract

Misbruiken door handelaars?

De markt heeft dus een contract met het FAVV ondertekend waarin het zich ertoe verbindt een einde te maken aan deze non-conformiteiten. “En het was niet onwillig om dat te doen”, gaat onze expert verder, “maar zijn inspanningen waren niet genoeg. “Het lijkt erop dat de tekortkomingen die nog steeds worden waargenomen meer de schuld zijn van een paar kooplieden.

Nog drie maanden en maandelijkse evaluatie

De organisatoren van de Namense markt krijgen dus drie maanden extra om de situatie te regulariseren. Het FAVV heeft de reeds geleverde inspanningen uiteraard op prijs gesteld. Men is van mening dat minister Ducarme ook een rol heeft gespeeld in deze nieuwe vertraging, die de laatste zou moeten zijn. Info of intox?

“Na een inspectie door het FAVV in december heb ik alle betrokken spelers op de markt samengebracht. Iedereen heeft zich kunnen uitdrukken en zich bewust kunnen worden van de tekortkomingen en mogelijke oplossingen die de markt ongetwijfeld in staat zullen stellen om te corrigeren wat nog moet worden gecorrigeerd. Het is waar dat ik gevoelig was voor de inspanningen die al zijn geleverd”, legt de minister uit. “Ik heb de ambtenaren van de markt verteld dat ze mijn steun hebben. Maar het is aan hen om hun goede wil te tonen. Hoewel de deadline 30 april is, wil ik dat de situatie elke maand opnieuw wordt geëvalueerd. »

Minister Ducarme

De minister erkent dat het management van de markt goede vooruitgang heeft geboekt, “maar ze moeten het tot het einde toe volhouden. Er is veel goodwill van hun kant, maar er zijn een paar handelaren (een minderheid, ik sta erop) die niet in het algemeen belang zijn, noch in het belang van de markt. In ieder geval, ik vertrouw ze en ik heb het ze verteld! »

Beedl: veemarkt in Malton (wikipedia commons)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*