Dierenwelzijn is drijfveer voor totale hervorming van de Duitse veehouderij

De veehouderij in Duitsland moet diervriendelijker worden. De Duitse melkdrinker en/of vleeseter zal het de komende jaren in zijn portemonnee voelen. De prijs van vlees en melk zal lichtjes stijgen om de hervormingen in de veehouderij te financieren. Maar ook de staat zal een flink deel hiervan ophoesten. Deze hervormingen zullen in drie fasen verlopen en moeten tegen eind 2040 afgerond zijn!

Na bijna een jaar is de Commissie Borchert voorlopig klaar met haar werk: Haar aanbevelingen voor de herstructurering van de Duitse veehouderij worden dinsdag aan de Bondsminister van Landbouw Julia Klöckner (CDU) voorgelegd. De adviescommissie, die onder leiding staat van de voormalige minister van Landbouw Jochen Borchert (CDU), is gebaseerd op het drie-fasen-staatskeurmerk voor dierenwelzijn van het Bondsministerie van Landbouw (BMEL).

Omschakeling van de veehouderij gepland voor 2040

Het Competentienetwerk beveelt aan om de Duitse veehouderij op lange termijn naar niveau 2 te verplaatsen. Daarom moet ten minste fase 1 tegen 2030 worden bereikt, en tien jaar later, in 2040, fase 2. Tijdens deze overgangsperiode moet de omschakeling uitsluitend op vrijwillige basis en met behulp van stimulansen plaatsvinden.

Vervolgens moet de wettelijke norm worden aangepast, die de Commissie in haar voorontwerp formuleert. Bovendien moet ook in fase 3 een “voldoende groot marktaandeel worden bereikt”, zo vervolgt zij. Hoewel het ontwerp afgelopen vrijdag, 7 februai 2020 opnieuw zou zijn herzien, waren er volgens goed ingelichte kringen “geen significante wijzigingen”.

De oriëntatie op de drie niveaus van het staats-dierenwelzijnslabel:

Niveau 1/ Stabiel plus: Meer ruimte, meer activiteitsmaterialen, enz.

Niveau 2/ verbeterde stallen: Extra ruimte, structurering, klimaatzones met contact met het buitenklimaat indien mogelijk, gedeeltelijke vlakke bevestiging, enz.

Niveau 3/ Premie: Meer ruimte dan op niveau 1 en 2, toegang tot de buitenruimte of begrazing (runderen, pluimvee), enz.

Vleeseters te betalen

De producenten moeten een combinatie van premies ontvangen ter dekking van de bedrijfskosten (voor alle drie de fasen) en investeringssteun (alleen voor de fasen 2 en 3). Het grootste deel, ongeveer 80 tot 90% van de hogere kosten voor diervriendelijke veehouderij-methoden, moet door de staat worden gefinancierd, het resterende deel via de markt. De Commissie heeft berekend dat de overheidsbegroting vanaf 2025 jaarlijks 1,2 miljard euro hiervoor moet verstrekken, vanaf 2030 2,4 miljard euro en in 2040 zelfs 3,6 miljard euro ter compensatie van maximaal 90% van de voor de omschakeling gemaakte kosten.

Extra belastingen op vlees en melk

Om de hoge kosten te financieren, beveelt de adviesraad aan om een op volume gebaseerde accijns in te voeren. Zo is het denkbaar om een tarief van 40 cent per kg vlees en vleesproducten, 2 cent per kg melk en verse melkproducten en eieren en 15 cent per kg kaas, boter en melkpoeder te heffen op binnenlandse en geïmporteerde goederen, de ontwerpstaten. De Commissie heeft berekend dat dit zou leiden tot belastinginkomsten die ongeveer gelijk zijn aan de bovengenoemde financieringsbehoefte van 3,6 miljard euro.

Bron: Fleiswirtschaft

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*