Daling van de consumptie van rood vlees

tied lamb steak

Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft een bevoorradingsbalans opgesteld voor de belangrijkste diersoorten voor de jaren 2010 tot 2018. Die balans wijst op een verschil in de evolutie van het binnenlands verbruik en de netto productie. Dit wijst op een intensivering van de handel tussen België en de andere landen, waarbij de uitstroom overheerst. De Belgische handelsbalans vertoont steeds meer overschotten voor (vers of bereid) vlees.

De bruto binnenlandse productie van België is gemiddeld met bijna 7% gestegen in de periode 2015-2018 ten opzichte van de periode 2010-2014. In deze periode is de invoer van levende dieren gedaald (-15,2% van het aantal ton equivalent geslacht gewicht) en is de uitvoer van levende dieren gestegen (+30,8% van het aantal ton equivalent geslacht gewicht). De netto productie is dan weer met 1,4% gestegen.

Binnenlands verbruik daalde met 5%

Naast deze stijging van de bruto binnenlandse productie is het totaal zichtbaar verbruik per inwoner (dit zichtbaar verbruik wordt vastgesteld op basis van de balans en komt overeen met het op de markt ter beschikking gestelde vlees) de afgelopen vier jaar gemiddeld met meer dan 5,0% gedaald in vergelijking met de periode 2010-2014. De schijnbare consumptie per jaar en per inwoner bedraagt 75,2 kg equivalent geslacht gewicht in 2018.

Grootste daling voor paardenvlees

Die daling van het zichtbaar verbruik heeft gevolgen voor de meeste vleessoorten. Als we het gemiddeld zichtbaar verbruik per jaar en per inwoner voor de periode 2010-2014 vergelijken met die van 2015-2018, stellen we de volgende evoluties vast: -9,2 % voor rundvlees, -7,4% voor varkensvlees, -16,9% voor schapen- en geitenvlees, -26,3% voor paardenvlees en -15,4% voor slachtafval.

Verbruik gevogelte stijgt

Het zichtbaar verbruik van gevogelte en andere diersoorten lijkt toe te nemen: +3,1% voor gevogelte en +26,5% voor diersoorten uit andere categorieën (konijnen, duiven, buffels, wild, …).

Ondanks de daling van de consumptie blijft varkensvlees in 2018 het meest geconsumeerde vlees in België (51,4%), gevolgd door rundvlees (19,6%) en gevogelte (18,3%).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*