Proefschrift Wim Geeraerts binnenkort voorgesteld

Title of the PhD thesis: Mapping bacterial communities and volatiles associated with meat, meat products, and their alternatives in the Belgian retail

Op vrijdag 14 februari 2020 om 17.00 uur vindt de openbare verdediging plaats van het proefschrift van ing. ir. Wim GEERAERTS
om de graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen te behalen

im Geeraerts werd geboren op 23 september 1988 in Vilvoorde. Hij studeerde af aan het Koninklijk Atheneum Grimbergen in 2006 en behaalde vervolgens een professionele Bachelor in milieuzorg in 2009 (Erasmus Hogeschool), een Master in Industrieel Ingenieur in 2011 (Thomas More Hogeschool) en een Master of Science in Bioscience Engineering in 2013 (Universiteit Gent). In april 2014 startte hij een doctoraat bij de onderzoeksgroep IMDO onder leiding van Prof. Dr. ir. Frédéric Leroy, waarin hij (co-)auteur was van een boekhoofdstuk en zes peer-reviewed artikels in internationale tijdschriften (vijf als eerste auteur). Hij won een eerste posterprijs op het International Congress of Meat Science and Technology in 2015 (Clermont-Ferrand, Frankrijk) en gaf drie mondelinge en vier posterpresentaties op (inter)nationale conferenties.

.

Vlees en vleesproducten herbergen verschillende bacteriële gemeenschappen. Ondanks de beschikbare conserveringstechnieken, zoals verpakken en koelen, lopen ze nog steeds het risico op bacterieel bederf, dat zich onder verschillende vormen kan manifesteren, waaronder de productie van ongewenste vluchtige stoffen.

Bacteriële gemeenschappen

In een eerste fase van deze studie werden de bacteriële gemeenschappen van verschillende soorten vlees(producten) en hun plantaardige of insectgebaseerde alternatieven in de Belgische detailhandel geanalyseerd op de vervaldatum. Vers vlees en hun afgeleide producten (op basis van varkensvlees, gevogelte of paardenvlees) bevatten voornamelijk specifieke soorten carnobacteriën, lactobacillen en leuconostocs onder de heersende gemeenschappen, naast enkele catalase-positieve cocci, Enterobacteriën, Brochothrix thermosphacta, en andere. Over het geheel genomen varieerde de bacteriebelasting en de soortendiversiteit aanzienlijk, wat afhing van de productiefaciliteit, het vleestype, de pH van het monster en de toevoeging van additieven en/of conserveringsmiddelen. Veganistische en vegetarische alternatieven hadden vaak een zeer lage bacteriële belasting, hoewel sommige daarvan aanzienlijke aantallen melkzuurbacteriën bevatten, waaronder enterokokken. Er werd aangetoond dat insectenproducten ook overvloedige hoeveelheden enterokokken konden bevatten.

Vluchtige stoffen

In een tweede fase werd geselecteerde ionenstroombuis-massaspectrometrie (SIFT-MS) toegepast om de productie van vluchtige stoffen tijdens de opslag van gekookte vleesproducten onder drie verschillende temperatuuromstandigheden continu te volgen. Experimenten werden gestart op acht dagen voor de vervaldatum en geanalyseerd tot acht dagen na de vervaldatum. Bij de microbiologische analyse van de monsters werden melkzuurbacteriën en Enterobacteriën gevonden. Verschillende vluchtige stoffen namen in de loop van de tijd toe, meer bepaald 1-octen-3-ol, 2,3-butaandiol, acetine, benzaldehyde, ethanol en methylbutanol. Er werden verschillen gezien op basis van de opslagtemperatuur en de experimentele duur.

Ontwikkeling van bioprotectieculturen of de aanpassing van voedselverwerkingscondities


Tot slot heeft het huidige promotieonderzoek bijgedragen aan een beter beeld van de bacteriële gemeenschappen die in een reeks vleeswaren en vleesproducten voorkomen, en van hun plantaardige of insectgebaseerde alternatieven. Ook werd het potentieel van SIFT-MS om bederfverschijnselen te onderzoeken onderzocht, in het bijzonder met betrekking tot de identificatie en monitoring van biomarker-varianten. De verkregen kennis is waardevol met het oog op een beter begrip van en dus controle op voedselmicrobiota, bijvoorbeeld met betrekking tot de ontwikkeling van bioprotectieculturen of de aanpassing van voedselverwerkingscondities.

.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*