De runder- en varkensstapel daalt sterk in Duitsland

In Duitsland gaat de vermindering van de runder- en varkensstapel door. De daling van het aantal fokzeugen is enigszins vertraagd.

Op 3 november 2019 werden in Duitsland 25,9 miljoen varkens gehouden. Het Federaal Bureau voor de Statistiek (Destatis) meldt dat dit twee procent of 519.200 dieren minder is dan op 3 november 2018, waarbij de mestvarkens 45 procent of 11,7 mill. dieren vertegenwoordigden. Ten opzichte van november 2018 is het aantal vleesvarkens met 218.500 dieren gedaald (min 1,8 procent).

Ook minder biggen

Daarnaast werden op 3 november 2019 bijna 7,7 miljoen biggen en ruim 4,8 miljoen jonge varkens in Duitse stallen geteld. De negatieve trend zette zich ook voort voor fokzeugen, zij het in een wat trager tempo. Met 1,78 miljoen dieren daalde het aantal dieren met 2,9% ten opzichte van het jaar ervoor, met een daling van 6,4% ten opzichte van 2017.

1200 bedrijven verdwenen

Het aantal varkensbedrijven bedroeg 21.100 per 3 november 2019, wat betekent dat het aantal met 5,5% is gedaald, oftewel een goede 1.200 bedrijven sinds november 2018. In november 2017 bedroeg het aantal nog 23.500 bedrijven en is dus de afgelopen twee jaar met bijna 10% of 2.300 bedrijven gedaald.

Runderstapel daalde ook

Volgens Destatis waren er op 3 november 2019 in Duitsland 11,6 miljoen runderen. Dit was ongeveer 300.000 dieren of 2,5% minder dan in november 2018, terwijl het aantal runderen in november 2017 iets minder dan 12,3 miljoen bedroeg.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) uit Fleishwirtschaft

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*