Vlaanderen bundelt krachten voor duurzame verpakkingen

Flanders’ FOOD, VIL, Catalisti, SIM en Pack4Food hebben de Roadmap ‘Voedselverpakking van de Toekomst’ gelanceerd. Met de Roadmap wordt voor het eerst een gezamenlijke visie en strategie uitgestippeld rond meer circulaire en intelligente verpakkingen en logistieke processen.

“Met nieuwe, slimmere verpakkingen kunnen we de totale ecologische voetafdruk van voedingsproducten verkleinen”, klinkt het. Verpakkingen beschermen en bewaren producten, geven er informatie over en helpen voedselverlies te vermijden. Toch worden er ook heel wat vragen gesteld bij de ecologische impact van voedingspakkingen. Dankzij de Roadmap werken alle betrokken sectoren samen rond circulaire verpakkingen en innovatie.  

Kwaliteit en veiligheid

“De uitdaging is om de kwaliteit en veiligheid van voedingsproducten te garanderen en voedselverlies tegen te gaan met zo weinig mogelijk verpakkingen”, vertelt Inge Arents van Flanders’ FOOD. “Eco-design wordt de norm: van bij het ontwerp mikken we op herbruikbare of recycleerbare verpakkingen. Dat kan alleen door samen te werken met alle betrokken sectoren. Koppel dat aan sorteer- en recyclageprocessen die verpakkingen zo effectief mogelijk recycleren en je krijgt circulaire verpakkingen. Met de Roadmap ‘Voedselverpakking van de Toekomst’ willen we de komende jaren projecten starten om die visie waar te maken.”

Verstedelijking

De toenemende verstedelijking en veranderende levensstijltrends zullen niet alleen voor voedingsproducten maar ook voor verpakkingen nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Verpakkingen zullen producten bijvoorbeeld beter traceerbaar moeten maken en consumenten sneller en eenvoudiger informeren over de kwaliteit en voedselveiligheid van het product. Daarom wil de Roadmap ook inzetten op actieve, intelligente (A&I) en gepersonaliseerde verpakkingen.  

Intelligente verpakkingen

“We willen de snelheid waarmee we nieuwe verpakkingstechnologieën en -materialen ontwikkelen verhogen doorheen de hele voedingsverpakkingsketen”, zegt Hedwige Verherbrugghen van Pack4Food. “Slimme technologieën inzetten in voedingsverpakkingen klinkt misschien als sciencefiction, maar er zit heel wat potentieel in en er zijn vandaag al enkele toepassingen op de markt.”   Denk maar aan een QR-code op verpakkingen, die kan uitgelezen worden met een app en informeert over bijvoorbeeld de origine van het voedingsproduct of hoe je de verpakking moet sorteren. Of kleine sensoren die continu de temperatuur en vochtigheid meten van voedselverpakkingen tijdens het transport en deze in realtime communiceren, zowel naar leverancier als naar klant.  

Nieuwe logistieke behoeften en digitale verpakkingsplatformen

Zonder de juiste afstemming van de logistieke processen doorheen de voedingsverpakkingsketen hebben circulaire en slimmere verpakkingen weinig zin. De Roadmap wil daarom nieuwe logistieke behoeften in kaart brengen en digitale verpakkingsplatformen stimuleren.  

Digitalisatie

“Digitalisatie biedt heel wat mogelijkheden om tussen alle schakels van de keten efficiënter informatie te delen en de logistieke processen beter op elkaar af te stemmen”, zegt Eric Verlinden van VIL. “Dat is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat eco-design ook resulteert in eco-impact op het einde van de rit. Die logistiek gaat steeds vaker tot aan de voordeur van de consument, via bijvoorbeeld e-commerce. Dat biedt nieuwe mogelijkheden maar ook extra uitdagingen. Met de Roadmap willen we de komende jaren antwoorden formuleren op die ontwikkelingen.”

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*