Resultaten van de aangekondigde controleactie FAVV in het Leuvense

Van 21 tot 27 oktober 2019, heeft het Voedselagentschap een controleactie gehouden in de sector distributie in de Leuvense rand. Deze speciale actie is in september van start gegaan met gratis opleidingen voor lokale bedrijven.

Na de opleiding -die in samenwerking met de stad Leuven werd georganiseerd- hebben 16 controleurs van het Voedselagentschap van 21 tot 27 oktober de straten van de Leuvense rand aangedaan om 256 lokale bedrijven uit de distributiesector die actief zijn in de voedselketen te controleren. Waaronder: 50 gemeenschapskeukens (schoolkeukens, rusthuis, …), 89 Horeca-vestigingen, 5 bakkerijen en 3 slagerijen, 2 viswinkels, 11 frituren, 9 drankgelegenheden, 64 detailhandels (kruidenierswinkels, supermarkten, …) en 23 ambulante handels.

Meer dan de helft van de bedrijven hebben een zeer goed resultaat behaald.

140 bedrijven hebben een zeer goed resultaat behaald en 100 gecontroleerde bedrijven ontvingen opmerkingen over kleine non-conformiteiten, die als waarschuwing werden geformuleerd.
Voor 16 gecontroleerde inrichtingen werd echter een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen. Het FAVV heeft echter geen enkele vestiging gesloten. Deze maatregel wordt genomen zodra er een aanwijzing is dat er een gevaar voor de gezondheid van de consument is.

Voornaamsste inbreuken

De voornaamste inbreuken hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiëne, het niet respecteren van de temperaturen in de koeling of diepvriesruimtes, de onjuiste etikettering en het gebrek aan allergeneninformatie voor de consument.
Net zoals bij onaangekondigde controles zullen de bedrijven met een ongunstig resultaat opgevolgd worden via hercontroles tot ze zich in orde gesteld hebben.

Constructieve samenwerking

Het doel van deze specifieke actie is het tot stand brengen van een constructieve samenwerking tussen kleine bedrijven, de lokale overheden en het Voedselagentschap om samen op te treden in het belang van de consumenten van de gemeente. Deze samenwerking wordt in de praktijk omgezet door middel van een informatiesessie van het FAVV en door de aankondiging van een controleactie in de gemeente.

Prevantie, sensibilisatie en ondersteuning

Preventie, sensibiliseren en ondersteunen maken deel uit van de missies van het FAVV. De opleidingscel organiseert tal van gratis opleidingen om praktische hulp te bieden aan professionals op het terrein op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, etikettering en traceerbaarheid


De voedingszaken in de distributiesector die een opleiding van het FAVV willen volgen, kunnen hiervoor contact opnemen met de Voorlichtings- en Begeleiding cel: http://www.afsca.be/vcb/voorlichtingscel/

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*