Antibioticumgebruik in varkenshouderij nog transparanter

De varkenssector zet zich in om het antibioticumgebruik verder te doen dalen. Belpork vzw voert een handig instrument in om dit te helpen realiseren met de introductie van een online “Nearly Real Time”-rapporteringstool. Daarmee kan het antibioticumverbruik op het bedrijf continu worden gemonitord. Belpork biedt dit instrument vanaf begin januari 2020 aan aan alle varkenshouders die produceren onder het kwaliteitslabel Certus. Het zal in een later stadium ook beschikbaar zijn voor alle andere deelnemers van AB Register vzw.

Antibioticumgebruik in de veehouderij is en blijft een maatschappelijk belangrijk topic. Belpork vzw, de organisatie achter het integrale kwaliteitssysteem Certus voor de varkenssector, richtte in 2014 het antibioticummonitoringssysteem ‘AB Register’ op waarin alle Certus-gecertificeerde varkensproducenten verplicht het antibioticumgebruik op hun bedrijf registreren en waarin ook reeds vele varkenshouders vrijwillig zijn ingestapt. Ondertussen werd hieruit de nieuwe vzw ‘AB Register vzw’ opgericht die het antibioticumgebruik in de hele dierlijke sector opvolgt. Sindsdien werken Belpork vzw en AB Register vzw in nauw verband samen om de Certus-deelnemers te stimuleren om het antibioticumgebruik op het bedrijf verder te reduceren.

Nog korter op de bal

Belpork vzw lanceert “Nearly Real time”-rapporteringstool voor antibioticumgebruik op Certus-bedrijven


Vanaf begin januari zullen Certus-deelnemers op ieder moment van de dag hun antibioticumgebruik kunnen evalueren dankzij de online “Nearly Real Time”-rapporteringstool. Belpork ontwikkelde deze samen met AB Register en AMCRA (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren).

De NRT-tool bevat dezelfde kwantitatieve en kwalitatieve informatie als de periodieke bedrijfsrapporten die reeds 1 keer per kwartaal aan alle varkenshouders in AB Register worden bezorgd. Echter, met behulp van de nieuwe NRT-tool hoeft de deelnemende varkenshouder niet meer een volledig kwartaal te wachten om te weten welke invloed het gebruik van een bepaald soort antibioticum/behandeling heeft op de analyseresultaten van zijn bedrijf, maar kan hij dit op ieder moment van de dag evalueren en monitoren. Het zal het voor de deelnemende varkenshouder ook eenvoudiger zijn om de invloed van de genomen maatregelen ten gevolge van een te hoog antibioticagebruik in te schatten. Daarenboven zal hij ook zijn eigen antibioticumverbruik kunnen vergelijken met het gemiddeld gebruik van de alle deelnemende varkenshouder in AB Register.

Het nieuwe instrument is beschikbaar vanaf begin januari 2020 en zal later ook ter beschikking gesteld worden voor de andere deelnemers (varkens – pluimvee- melkvee) van het AB Register.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*