Fastfoodketen engageert zich voor welzijn vleeskippen

In juni opende Kentucky Fried Chicken (KFC) zijn eerste vestiging in ons land en er zullen er nog tientallen volgen. Je zou denken dat een dierenrechtenorganisatie als GAIA niet vrolijk wordt van nieuwe fastfoodrestaurants in België waar goedkope kip wordt geserveerd. Dierenbeschermers zijn echter aan tafel gaan zitten met de keten om aandacht te vragen voor meer dierenwelzijn. Met resultaat: KFC is de eerste fastfoodketen die de ‘Better Chicken Commitment’ heeft ondertekend, een charter met bovenwettelijke criteria dat wordt gesteund door de grootste dierenwelzijnsorganisaties in Europa. De keten gaat zijn leveranciers er toe bewegen om over te schakelen op trager groeiende kippenrassen en het aantal dieren per vierkante meter te verkleinen.

Na de zomer komen in Vlaanderen de eerste drie vestigingen van de befaamde Amerikaanse fastfoodketen Kentucky Fried Chicken. De primeur was voor Brussel. Op termijn plant de keten om 150 restaurants te openen in België. Toen Kentucky Fried Chicken zijn plannen ontvouwde, heeft GAIA gesprekken met hen aangeknoopt. “Het was noodzakelijk om de keten te overtuigen een sterke voorbeeldfunctie te vervullen. Het huidige model van kippenkweek veroorzaakt veel te veel leed. Steeds meer consumenten hechten belang aan dierlijke producten die diervriendelijk geproduceerd worden”, zegt GAIA-directeur Ann De Greef.

Better Chicken Commitment

GAIA en andere dierenwelzijnsorganisaties in Europa overtuigden KFC om de ‘Better Chicken Commitment’ te ondertekenen. Daarmee is het de eerste fastfoodketen die zich ertoe verbindt om zes maatregelen te implementeren bij zijn aankoop van kip en zo een oplossing te bieden voor de belangrijkste dierenwelzijnsproblemen op gangbare braadkippenbedrijven. Tegen 2026 zal men bijvoorbeeld geen snelgroeiende kippenrassen – wat dierenbeschermers omschrijven als “plofkippen” – meer aankopen.

Ruimtelijke beperking

In het charter staan nog meer criteria, te beginnen bij het naleven van de Europese wetgeving inzake dierenwelzijn. De kippen krijgen meer ruimte in de stal. De bezettingsdichtheid wordt uitgedrukt in levend gewicht in kilogrammen vleeskippen per vierkante meter. Gangbaar houdt men zich aan wettelijke normen die werken met maxima van respectievelijk 33, 39 en 42 kilo per vierkante meter. Hoe meer kippen in de stal, hoe meer regels de wetgever oplegt. Het dierenwelzijnscharter dat KFC ondertekent, voorziet in een stalbezetting van 30 kilo per vierkante meter of minder.

Bedwelming met gas

Verder dient de leefomgeving van de kippen verrijkt te worden en voor het slachten dient de bedwelming met gas te gebeuren, of in een elektrocutiebad mits de verdoving op die manier effectief en niet-omkeerbaar is. Een externe en onafhankelijke audit bij de leveranciers moet garant staan voor de naleving van het charter. Over de voortgang van de uitvoering van deze engagementen wordt jaarlijks verslag gebracht.

Niet alleen België

“Geschat wordt dat de inzet van KFC een positieve invloed zal hebben op het leven van ongeveer 72 miljoen kippen per jaar”, zegt directeur Ann De Greef. Niet alleen in eigen land gaat de keten zijn aankoop van kip bijsturen. Dat gebeurt ook in Duitsland, Ierland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Wereldwijd worden er ieder jaar tussen de 850 miljoen en 1 miljard kippen geslacht voor KFC. “Door 2026 als datum te prikken, gunt de fastfoodketen zich een overgangsperiode. Dat laat de vleeskippenhouders in de toeleveringsketen van KFC toe om af te stappen van snelgroeiende kippen. Als daaromtrent overleg nodig is met de landbouworganisaties, dan zijn we daar zeker toe bereid”, besluit De Greef.

Bron: Vilt

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*