Importverbod niet de manier om slachtpaarden te helpen?

In 2015 verbood Europa de import van paardenvlees uit Mexico. Paardenvlees komt nu uit Argentinië, Uruguay en Canada. De Belgische vleesindustrie neemt het dierenwelzijn van de slachtpaarden daar ernstig en laat experten van KU Leuven bedrijfsbezoeken uitvoeren bij verzamelplaatsen en slachthuizen. “Audits zijn dat niet want Respectful Life is een onderzoeksproject om met behulp van Vlaamse expertise het dierenwelzijn te verbeteren”, verduidelijkt FEBEV-bestuurder Michael Gore. De bevindingen van de onderzoekers – die wijzen op een gestage welzijnsverbetering – staan in schril contrast met de beelden van dierenbeschermers zodat de vleesfederatie alle informatie gaat onderzoeken. FEBEV hoopt dat GAIA niet uit is op een verbod op het slachten van paarden want dat bestaat in de VS en draait daar averechts uit voor het dierenwelzijn.

Niet voor het eerst klaagt GAIA aan dat er mistoestanden zijn in de productieketen van paardenvlees. Bij de Europese Commissie dringen GAIA en collega-dierenrechtenorganisaties aan op een importverbod voor paardenvlees uit Argentinië, Uruguay en Canada. Zo’n Europees verbod kwam er in 2010 reeds voor de import van paardenvlees uit Mexico. Door de herhaalde campagnes van GAIA waarin retailers met de vinger werden gewezen voor het in stand houden van het dierenleed hebben verscheidene Belgische warenhuisketens hun aankoopbeleid gewijzigd. Ze verkopen alleen nog paardenvlees van Europese herkomst, en in het geval van Lidl verdween paardenvlees volledig uit de rekken.

Gaia is ontevreden over ‘Respect Life’

GAIA en zijn partnerorganisaties blijven campagne voeren omdat Europa, en vooral ook België, nog steeds paardenvlees importeren. De landen van herkomst zijn nu Argentinië, Uruguay en Canada maar ook daar konden de dierenbeschermers mistoestanden filmen. GAIA verwijst ook naar een kritisch inspectierapport van de Europese Commissie na een bezoek aan verzamelcentra in Uruguay. En zegt erbij dat ‘Respect Life’, een gezamenlijk initiatief van de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) en KU Leuven, geen beterschap brengt.

Het dierenwelzijn verbetert jaar na jaar

FEBEV reageert daarop want dat strookt niet met de vaststellingen die onderzoekers van de Leuvense universiteit ter plekke doen. Zij trekken al sinds 2015 naar de betrokken landen. Hun bevindingen zijn dat de omstandigheden op vlak van dierenwelzijn jaar na jaar verbeteren. Dit staat volgens FEBEV-bestuurder Michael Gore in schril contrast met de beelden die door GAIA en andere ngo’s verspreid zijn. “We nemen deze beelden ernstig en zullen ze verder onderzoeken samen met het team van de KU Leuven”, aldus Gore. Hij verduidelijkt dat ‘Respectful Life’ een onderzoeksproject is – “opgestart op eigen initiatief van de sector” – en geen audits uitvoert. De vaststellingen en aanbevelingen van onderzoekers worden gebruikt om structurele oplossingen door te voeren naar dierenwelzijn.

Kan Gaia ook oplossingsgericht meedenken?

FEBEV zou graag zien dat GAIA daar oplossingsgericht mee over nadenkt in plaats van te ijveren voor een importverbod of een verbod op het slachten van paarden. Dat biedt naar verluidt geen oplossing, en Gore verwijst daarvoor naar de Verenigde Staten: “Daar werd het slachten van paarden verboden, wat ondertussen leidde tot forse wantoestanden met verwaarloosde dieren, een te grote paardenpopulatie en transporten over lange afstand naar bijvoorbeeld Mexico.”

Veel verwaarloosde en in de steek gelaten paarden in de VS

In een staat als Texas waren alle paardenslachthuizen meer dan tien jaar geleden al verdwenen. Het federale verbod op het slachten van paarden in de VS dateert nog maar van dit jaar. Het is het resultaat van soortgelijke acties van dierenbeschermers als in Europa. Nu er geen paardenslachthuizen meer zijn, ijveren zij voor federale wetgeving die het verbiedt om paarden levend over de grens te exporteren om ze in Canada of Mexico te slachten. Naar de problemen die er vandaag al zijn en die door FEBEV beschreven worden, verwijzen de Amerikanen als ‘unwanted horse’. Niet alleen steeg het aantal verwaarloosde en in de steek gelaten paarden, ook stortte de verkoop van paarden compleet in. De oplossing moet komen van sensibiliseringsacties en van paardenrusthuizen, maar evengoed is men op zoek naar goedkope manieren om paarden te euthanaseren.

Bron: VILT

Beeld: KU Leuven

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*