Bilateraal akkoord tussen België en Spanje voor de handel in Runderen, Schapen en Geiten

Recent werd de aanwezigheid van het Blauwtongvirus serotype 8 (BTV8) in België bevestigd. De maatregelen voorzien in de Belgische en Europese wetgeving moeten worden toegepast.

Het opduiken van Blauwtong in België heeft belangrijke gevolgen voor de handel met andere lidstaten van levende gevoelige dieren en hun sperma, eicellen en embryo’s. Voor de handel naar lidstaten of regio’s met beperkingen voor BTV8, zoals Frankrijk, zijn er geen bijkomende voorwaarden. Verkeer naar lidstaten of regio’s die vrij zijn van BTV8 is echter enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de Europese verordening (EG) nr. 1266/2007. Het FAVV heeft nu een bilateraal akkoord afgesloten met Spanje, zodat, vanaf 10 juni 2019, runderen, schapen en geiten onder bepaalde andere voorwaarden toch naar Spanje verzonden kunnen worden.

Voorwaarden voor export van dieren ouder dan 70 dagen naar Spanje: 

Het verplaatsen naar Spanje van runderen, schapen en geiten ouder dan 70 dagen, is toegestaan mits de dieren voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. – de dieren zijn gevaccineerd tegen BTV8. Een dier wordt als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan tien dagen en minder dan een jaar is verstreken sedert de laatste vaccinatie (de tweede injectie indien vereist bij een primovaccinatie), en
  2. de dieren zijn vóór de verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen tegen vectoren beschermd door behandeling met insecticiden en zijn ten minste 14 dagen na het begin van de bescherming tegen vectoren aan een PCR-test voor Blauwtong onderworpen met gunstig resultaat. Het poolen van de volbloedstalen (1/3) voor het uitvoeren van de testen is toegelaten.

Voorwaarden voor export van dieren jonger dan 70 dagen naar Spanje:

Het verplaatsen naar Spanje van runderen, schapen en geiten jonger dan 70 dagen, is toegestaan mits de dieren voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. – de dieren zijn geboren uit gevaccineerde (BTV8) moederdieren, en
  2. de dieren zijn vóór de verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen tegen vectoren beschermd en zijn ten minste 14 dagen na het begin van de bescherming tegen vectoren aan een PCR-test voor Blauwtong onderworpen met gunstig resultaat. Het poolen van de volbloedstalen (1/3) voor het uitvoeren van de testen is toegelaten.

Dit protocol treedt in werking op 10 juni 2019. Vanaf die datum zal het FAVV loten runderen, schapen of geiten bestemd voor Spanje, die voldoen aan deze voorwaarden, kunnen certificeren.

Het FAVV heeft momenteel al een bilateraal akkoord met Nederland en is nog in overleg met Italië en Slovenië om ook hier bilaterale akkoorden af te sluiten om zo de handel in levende runderen te vergemakkelijken.

De voorwaarden die voor elk land gelden, en dus momenteel met name voor Spanje en Nederland, zijn verschillend en dus niet overeenstemmend. Dit is met name het geval voor de leeftijd van de dieren en het poolen voor PCR-analyses (Nederland accepteert het poolen van 10 bloedmonsters en Spanje slechts 3).Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV

Bron: Het FAVV-newsletterteam.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*