Jachtplannen: “Historische correctie doorgevoerd”

Na een update van de jachtplannen telt Vlaanderen in totaal 933.021 hectare jachtgebied, net iets minder dan twee jaar geleden. Toch werden ook 17.626 hectare als nieuwe territoria ingekleurd, het meeste in Limburg. “Waar nodig werd een historisch manco rechtgezet”, zegt Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Terrein verliezen doet niemand graag, hoe meer gebied om te jagen, hoe makkelijker om een overkoepelend beheer op poten te zetten. Anderzijds: bijna de helft van de uitkleuringen ging om huizen en tuintjes, waar een jager sowieso al niet komt om veiligheidsredenen. Dus de facto valt het verlies nog mee.”

Hoeveel grond staat ingekleurd als jachtgebied in Vlaanderen? 933.021hectare. Dat blijkt uit de jaarlijkse update van de jachtplannen, uitgevoerd door Hubertus Vereniging Vlaanderen. Ten opzichte van 2017 betekent dat een daling van drie procent, ofwel 26.379 hectare. De daling zet zich het sterkst door in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Hoe dat komt? “Antwerpen, een sterk verstedelijkt gebied, kent een grotere versnippering aan huiskavels”, reageert Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “En Oost-Vlaanderen kwam negatief in de pers door een jager die veroordeeld werd voor het onterecht inkleuren van domeinen en stadskernen. Een bijzonder jammerlijke zaak.”

Oost-Vlaanderen op punt gesteld

Om het vertrouwen bij de Oost-Vlamingen te herstellen, maande Hubertus Vereniging Vlaanderen haar leden aan om in de provincie actief de grondeigenaars te benaderen en de stafkaarten te onderzoeken op mogelijke discussiegevallen. “Dat historisch manco werd in Oost-Vlaanderen nu rechtgezet: van het totaal aantal uitgekleurde gebieden, 11.463 hectare, zijn de jagers goed voor 10.263 hectare aan correcties. Wat de goede wil van de sector toont.”

Uitbreiding in Limburg

Enkel in Limburg werd het jachtgebied uitgebreid, daar komt er zo’n 6.966 hectare bij. “Waar wild, zoals everzwijn, voor problemen zorgt, beseft iedereen het belang van bejaging”, analyseert Van den Bosch de cijfers. “De stijging komt enerzijds door burgers die hun huis inkleuren in geval ingrijpen noodzakelijk blijkt, anderzijds door het toelaten van jacht in natuurgebieden, waar de wilde varkens zich ophouden. Een efficiënte aanpak vraagt om een gebiedsdekkende aanpak. Dat begint iedereen in het buitengebied te begrijpen.”

Wellicht nog fouten?

De belangenvereniging wijst erop dat ze al enkele jaren van transparantie een prioriteit maakt: de jachtplannen zijn dan ook gratis en digitaal beschikbaar op haar website. Al geeft ze toe dat de problemen van vroeger misschien nog niet overal opgelost zijn. “Dit gaat om een werk van lange adem”, klinkt het. “Hier en daar zal allicht nog een perceel foutief ingekleurd staan. We nemen bij een dergelijk vermoeden proactief contact op met de betrokken partijen om klaarheid te scheppen.” Als een tuin ingekleurd staat als jachtterrein betekent dat trouwens niet dat een jager zomaar onaangekondigd op dat terrein kan komen. “Dat mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Overigens mag binnen een straal van 150 meter van een huis niet gevuurd worden, dat is wettelijk bepaald.”

Bron: VILT / Belga

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*