Vlaams landbouwminister vindt openstellen bosgebieden in Wallonië onbegrijpelijk

Vlaams landbouwminister Koen Van den Heuvel (CD&V) vindt het onbegrijpelijk dat een gedeelte van bepaalde bosgebieden in de provincie Luxemburg vanaf 6 april weer worden opengesteld voor toeristen. Het gaat om een gebied binnen de zogeheten ‘afgebakende zone’. In deze bosgebieden werd eerder het virus van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen vastgesteld. Van den Heuvel beraadt zich op verdere stappen.

Afrikaanse varkenspest werd ingedijkt

Waals minister René Collin heeft donderdag een ministerieel besluit getekend tot openstelling van de bossen, waar recent geen besmette dieren meer zijn gevonden. Minister Collin liet dit donderdagavond formeel weten aan zijn Vlaamse ambtgenoot Koen Van den Heuvel. “Dit is onbegrijpelijk. De flankerende maatregelen, zoals het informeren van toeristen over het verbod om van de wandelpaden af te wijken en meer controles op de naleving hiervan, zijn geen garantie dat het virus niet verder verspreid zal worden”, reageert Van den Heuvel.

Afrikaanse varkenspest werd ingedijkt

In september 2018 werden in de Gaumestreek, het uiterste zuiden van de provincie Luxemburg, wilde everzwijnen aangetroffen die besmet waren met varkenspest. Voor de mens is deze virusziekte onschadelijk, maar het kan via dragers overgaan naar gewone varkens. Een groot risico en dan vooral voor Vlaanderen, waar het overgrote deel van de Belgische varkenshouderij zich bevindt. Om verdere besmetting in te dijken werden zones afgebakend waar geen wandelaars, fietsers, jagers of houthakkers zijn toegelaten.

Bossen toch opgengesteld

Omwille van de start van het toeristisch seizoen dit weekend, heeft Collin beslist om de bosgebieden waar recent geen besmette dieren meer werden aangetroffen, weer open te stellen. Anderzijds wijst minister Collin tegelijk op het feit dat de aanwezigheid van de Afrikaanse varkenspest een zeer ernstige crisissituatie is die een kordate aanpak vraagt.Wandelaars en mountainebikers krijgen de raad voldoende voorzorgen te nemen zoals het ontsmetten van kledij en materieel indien ze een verdacht dier gezien hebben.

Boerenbond en boerensyndicaat ook fel tegen besluit Collin

Van den Heuvel drong er donderdagochtend nog aan bij zijn Waalse collega om de varkenssector niet aan nog meer risico’s bloot te stellen. Hij pleitte om het heropenen van de bosgebieden uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over een advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. De minister zal de situatie nauwgezet verder opvolgen en bijkomende maatregelen eisen indien nodig. Hij staat niet alleen: zowel Boerenbond als Algemeen Boerensyndicaat zijn ook fel tegen openstelling van de bossen.

Wellicht verdere verspreiding?

Van den Heuvel: “Ik vind het onbegrijpelijk en onverantwoord dat men zulke risico’s neemt wetende dat het virus zich vandaag nog steeds verder verspreidt in de Waalse bosgebieden. Onze varkenshouders leiden vandaag reeds enorme verliezen. Als het virus zou overslaan naar wilde everzwijnen in Vlaanderen, dan zijn de gevolgen voor de varkenssector niet te overzien. Het valt niet uit te sluiten dat het opnieuw openstellen van bepaalde bosgebieden in Wallonië voor een verdere verspreiding van het virus zal zorgen. Ik betreur deze beslissing ten zeerste en zal mij op basis van het nieuwe advies van het Wetenschappelijk comité van het FAVV, beraden over verdere stappen.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*