Stop nitrieten in vleeswaren: ze zijn nutteloos, volgens een geheim Brits rapport!

Test-Aankoop vraagt om het gebruik ervan te beperken, omdat nitrietzouten botulisme niet voorkomen, in tegenstelling tot wat de vleesindustrie neigt om aan te tonen.


In opdracht van de British Processed Meat Association is onlangs een rapport uitgelekt. Met dit verslag wilde de vleesindustrie het nut aantonen van het toevoegen van nitrieten aan vleeswaren om de proliferatie van schadelijke micro-organismen te beperken, met name Clostridium botulinum, de bacterie die verantwoordelijk is voor botulisme, die mogelijk fataal kan zijn. De onderzoekers zouden echter tot de tegenovergestelde conclusie komen: de resultaten laten zien dat er geen verandering in C. botulinumspiegels optreedt wanneer er geen nitrieten worden toegevoegd.
Test-Aankoop vraagt de industrie dan ook om het gebruik van nitriet en nitraatzouten, die de hammen ook hun mooie roze kleur geven, te beperken. Ze kunnen op het etiket worden geïdentificeerd als E249 tot E252.

Vorming van kankerverwekkende nitrosaminen


“Niet alleen zou nitriet het botulisme niet uitroeien, het draagt ook bij tot de vorming van een groep verbindingen die nitrosaminen worden genoemd. In 2015 heeft het IARC verwerkt vlees geclassificeerd als een levensmiddel met een kankerverwekkend risico voor de mens, waarbij de vorming van kankerverwekkende nitrosaminen een factor is die tot dit risico bijdraagt. In haar advies van 2017 is de EFSA van mening dat de blootstelling aan nitrieten en nitraten uit alle voedselbronnen waarschijnlijk de aanvaardbare dagelijkse inname voor alle leeftijdsgroepen zal overschrijden. Op basis van dit advies heeft de Europese Commissie besloten de toegestane drempelwaarden voor deze additieven te herzien”, onderstreept Test-Aankoop.

Denemarken trad reeds op!

De consumentenorganisatie roept de Europese Commissie daarom op het niveau van de toegestane drempels te verlagen en herinnert de Commissie aan het voorzorgsbeginsel dat Europa na aan het hart ligt en dat de bescherming van de volksgezondheid voor alle Europese consumenten moet waarborgen. “België hoeft echter niet te wachten tot de Commissie haar werkzaamheden heeft afgerond. Als goede leerling in de klas heeft Denemarken al strengere regels dan de rest van Europa met betrekking tot de nitrietdrempels die gebruikt kunnen worden in spek, ham, worst, enz. Een voorbeeld om te volgen?

Een beroep doen op fabrikanten


Daarnaast roept de organisatie de fabrikanten op om dit dubieuze additief op vrijwillige basis te beperken. “Uit een in opdracht van DG Gezondheid uitgevoerde technische studie is gebleken dat fabrikanten nitrieten gedeeltelijk kunnen vermijden of in kleinere hoeveelheden kunnen gebruiken.

Holle slogans


In een test op hammen begin 2018 ontdekte de consumentenorganisatie dat de beloften “zonder toevoeging van nitriet” hol klonken. “Twee hammen in het monster die zich als zodanig op hun verpakking presenteerden, bevatten nog steeds kleine hoeveelheden nitriet. Gegrilde Aubel bevatte evenveel nitriet als een middelgrote ham. Terwijl de ham gekookt op een spit van Aosta de helft ervan bevatte. Sommige producten die wel nitriet toevoegen, eindigen met een lager nitrietgehalte. Fabrikanten gebruiken nitrietrijke plantenextracten of gisten die nitriet produceren om toch het effect van nitriet te bereiken zonder dit op het etiket te vermelden. Een onaanvaardbare praktijk die door Test-Aankoop aan het FAVV wordt gemeld. De consument kan echter kiezen voor het Magistral-label, dat strengere criteria hanteert voor de aanwezigheid van nitriet en nitraatzouten.


Test-Aankoop vraagt fabrikanten daarom om het spel echt te spelen en geen verkoopargumenten te gebruiken die betekenisloos en misleidend zijn voor de consument.

Bron: Gourmandiz.dh

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*