Wordt in Vlaanderen verdoofd slachten teruggedraaid?

Vandaag is er een eerste uitspraak gevallen in de beroepsprocedure die Joodse en islamitische organisaties hadden ingeleid tegen de Waalse en Vlaamse decreten die een verbod op onverdoofd slachten invoerden. Het Belgisch Grondwettelijk Hof heeft zich gebogen over de vernietigingsberoepen. De Waalse vernietingsberoepen zijn zonder voorwerp verklaard omwille van een technische reden, namelijk de inwerkingtreding van de Waalse Code du bien-être animal. In de Vlaamse vernietigingsberoepen is nog geen beslissing ten gronde gevallen. Het Grondwettelijk Hof stelt namelijk verschillende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. 

Joden en moslims tekenden verzet aan

Verscheidene Joodse en islamitische religieuze organisaties, waaronder het Coördinatiecomité van Joodse organisaties (CCOJB) en de Moslimexecutieve, dienden in november 2017 een beroep tot nietigverklaring van bovenstaande decreten (die het onverdoofd slachten verbieden in Vlaanderen en Wallonië) in bij het Hof. Het Vlaamse decreet is sedert januari van kracht, het Waalse sedert 1 september 2018. 

Arrest geeft geen uitsluitsel

Vandaag kwamen de arresten. Voor Vlaanderen wordt geen uitspraak gedaan; er worden vragen voorgelegd aan het Europees Hof. “Het Grondwettelijk Hof schuift de hete aardappel door naar Europa”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. 

Vragen aan Europees Hof

Met de vragen wenst het Grondwettelijk Hof eerst te weten of de Europese slachtverordening 1099/2009 het mogelijk maakt om een verbod in te voeren op onverdoofd slachten. Het is namelijk zo dat deze Europese Verordening stelt dat het in de EU mogelijk moet zijn dat slachtingen zonder verdoving, voorgeschreven door een religie, enkel en alleen kunnen plaatsvinden in een erkend en permanent slachthuis. Mag een staat daarin verder gaan?

Handelt Vlaanderen in strijd met de vrijheid van geloof?

De tweede en de derde vraag aan het Hof van Justitie gaat erover of België, door verder te gaan dan de Verordening, niet in strijd handelt met de vrijheid van religie. Het Hof verwijst in die context naar het feit dat de Europese slachtverordening niet van toepassing is op jacht en visserij. Het Belgisch Grondwettelijk Hof wenst dus indirect te weten of er geen sprake is
van discriminatie van gelovigen.

Standpunt Gaia

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA, vult aan: “De laatste strohalm van de religieuze groeperingen is de zogenaamde discriminatie met de jacht en de visvangst. Wij volgen hierin de visie van het Vlaams Gewest: het verbod op
onverdoofd slachten gaat enkel over het voorkomen van technisch vermijdbaar dierenleed. Gekweekte dieren staan onder de hoede van de mens. In de 21ste eeuw is er geen enkele verdedigbare reden om deze dieren niet eerst te verdoven
alvorens ze te slachten. Slachtingen moeten gebeuren in een adequaat uitgerust slachthuis.  Jacht en visvangst gebeurt uiteraard niet binnen de muren van een slachthuis. Het gaat om fundamenteel verschillende situaties, zodat er geen sprake is van discriminatie, laat staan religieuze onderdrukking.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*