Vlaamse varkenshouders kunnen leren uit slachtgegevens

Een demonstratieproject dat de steun krijgt van Vlaanderen en Europa gaat alle Vlaamse varkenshouders gratis toegang geven tot voor hen interessante data waarover normaliter alleen de slachthuizen beschikken. Deelnemers zullen de eigen bedrijfsresultaten, zoals de spreiding in gewicht van de aangeleverde varkens en het percentage mager vlees aan de karkassen, kunnen vergelijken met de (anonieme) data van collega’s. In zogenaamde dataclubs kunnen ze dat onderling ook bespreken. Zo verwerven varkenshouders meer inzicht in hun bedrijfsvoering en in de kwaliteit van de door hen afgeleverde varkens.

In het kader van een demonstratieproject rond benchmarking van vleesvarkens slaan een handvol organisaties de handen in elkaar: praktijkcentrum PVL Bocholt, producentenorganisatie VPOV, de Cel Begeleiding Karkaskwalificatie (CBKc), het Varkensloket en de landbouworganisaties ABS en Boerenbond. In eerste instantie krijgt elke deelnemende varkenshouder een individueel rapport van de slachtgegevens van zijn varkens. De eigen resultaten kunnen varkenshouders vergelijken met die van (anonieme) collega’s.

Overleggroepen

Naast de individuele rapportering worden dataclubs opgericht waarin groepjes van een vijftal varkenshouders in alle openheid hun resultaten met elkaar bespreken. Bestaande overleggroepen komen hier ook voor in aanmerking. Door de algemene resultaten breed te communiceren via informatievergaderingen en het landbouwonderwijs moet dit project een echte ‘win for all’ worden.

Deelnemers die de varkens bij aflevering zelf wegen op een weegbrug kunnen deze gewichten doorsturen. Dat laat toe om ook de slachtrendementen op een eenduidige manier te vergelijken. Hierbij zal rekening gehouden worden met parameters zoals genetica, (transport)afstand en slachtgewicht. Volgende rekensom leert het belang van een kleine verbetering in slachtrendement: een verschil van een halve procent scheelt op jaarbasis circa 7.000 euro voor een bedrijf dat 8.000 vleesvarkens aflevert. Op de website van VPOV staat te lezen dat het varkenshouders vrijstaat om basculegewichten in te sturen. Alleen wie het doet, krijgt verwerkte resultaten teruggestuurd ter vergelijking van het slachtrendement.

Objectief

De rol van de Cel Begeleiding Karkaskwalificatie (CBKc) zal erin bestaan om met gegevens van de slachthuizen op zoek te gaan naar zinvolle inzichten, én deze inzichten te vertalen naar de deelnemende varkenshouders. Door de analyse in handen te geven van CBKc willen de projectpartners de wetenschappelijkheid van de analyse waarborgen. De data komen rechtstreeks van de slachthuizen. Varkenshouders dienen VPOV toegang tot deze informatie te geven via een volmacht. De producentenorganisatie is reeds bedreven in benchmarking en zal er over waken dat met gelijkwaardige cijfers gewerkt wordt om objectief te kunnen vergelijken tussen varkenshouders.

Oproep voor deelname

Bedoeling is om deze benchmarking een continu karakter te geven waarbij actuele slachtingen op continue basis met elkaar vergeleken worden. Het project loopt twee jaar zodat er van een voldoende lange periode gegevens kunnen worden verzameld. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De projectpartners lanceren een warme oproep aan alle Vlaamse varkenshouders om deel te nemen. Wie er meer over wil weten, kan volgende maand een infovergadering bijwonen. De eerste gaat op 1 april in Wuustwezel door, daarna volgen er nog in Roeselare (3 april), Bocholt (8 april) en Sint-Niklaas (10 april).

Meer info: VPOV

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*