Euro Foie Gras hekelt Vlaamse decreet over force-feeding bij foie gras

Verbod op gedwongen voederen in Vlaanderen

De redactie van Food & Meat ontving een schrijven van de Europese Foie Gras Federatie – Euro Foie Gras. Daarin uit die organisatie haar diepe verontwaardiging over de goedkeuring door het Vlaams Parlement (België) op woensdag 13 maart 2019 ll van een decreet die force-feeding bij de productie van foie gras verbiedt.

Euro Foie Gras hekelt een stemming op basis van een gebrek aan kennis van de kweek van deze dieren en de vele vooroordelen die een gevolg zijn van de verkeerde opvattingen en bedrieglijke foto’s die opzettelijk door activisten worden verspreid. België is een foie gras producerend land met boerderijen verspreid over het hele land. De Belgen, na Frankrijk zijn de 2de grootste consument van foie gras in Europa met 90 gram per inwoner, en per jaar. De belg en zijn chefs waarderen deze kwaliteitsvoeding. Veel Belgische chefs werken met dit uitzonderlijke product; het maakt deel uit van het gastronomisch erfgoed net zoals in Frankrijk en Hongarije. Waarom wilden gekozen ambtenaren hun medeburgers de keuze ontnemen om producten te gebruiken die lokaal zijn en van een hoge kwaliteit? Foie gras is immers het resultaat is van een traditionele knowhow die met controle wordt beoefend, en waarbij de landbouwers veel respect hebben en tonen voor de dieren.

De eend

Euro Foie Gras deelde ook mee dat de eenden voor 90% van hun leven in de open lucht doorbrengen. Dat is de periode vóór de vetmestfase. Die fase duurt tussen 10 en 14 dagen, met twee maaltijden per dag. Dit is slechts mogelijk omdat dieren met zwemvliezen over het natuurlijke vermogen beschikken om vet op te slaan om lange migratieritten te kunnen uitvoeren. De maaltijd wordt pas toegediend nadat is gecontroleerd of het dier zijn vorige maaltijd heeft verteerd. “Het is echt schandalig dat overheidsgeld wordt gebruikt om een activiteit te laten stoppen. Wettelijk! En dit alleen om die maatregel politieke ambities dient, zoals blijkt uit deze timing “zei Christophe Barrailh, voorzitter van Euro Foie Gras.

Activisten en politici

Het idee dat de productie van foie gras in strijd is met het welzijn van dieren is ook volstrekt ongegrond. De verenigbaarheid van deze voederfase met het welzijn van deze dieren werd reeds aangetoond door een reeks onafhankelijke studies (1 ), die voortdurend worden genegeerd door degenen die het grote publiek verkeerd informeren door het dier in een antropomorfe perceptie te brengen. Deze dieren zijn wél gevoelig , maar op een andere manier dan de mens vanwege hun bijzondere anatomische kenmerken: afwezigheid van glottis (combinatie van de stembanden en de ruimte daartussen) en in het bezit van een elastische slokdarm die zich zonder lijden kan uitrekken. De Belgische producenten geven het goede voorbeeld op het vlak van dierenwelzijn: hun goede praktijken worden door de openbare diensten gecertificeerd. Zij begrijpen deze vervolging van hun productie dan ook niet wanneer hun dieren een welzijnsniveau hebben dat voldoet aan de meest veeleisende criteria ter wereld.

Filip Callemeyn

Euro Foie Gras wil zijn volledige steun betuigen aan Filip Callemeyn, de enige producent van zulke dieren in Vlaanderen. De organisatie hekelt deze beslissing. Daardoor wordt hem zijn activiteit en ook die van zijn vrouw ontnomen. Hij was al meer dan 20 jaar actief en hij oefende dit beroep uit met passie. Zo organiseerde Filip meerdere keren per jaar bezoeken en feestelijke evenementen om het grote publiek kennis te laten maken met de realiteit van zijn werk. Helaas heeft zijn ernst en strenge deontologie hem niet kunnen beschermen tegen allerlei lasterlijke aanvallen, net zo min als het hem kon beschermen tegen dit initiatief, voorafgaand aan de verkiezingen.

Promotie

Euro Foie Gras herhaalt zijn verontwaardiging over het recente Vlaamse decreet, maar zal ook transparante en accurate informatie blijven verstrekken over de manier waarop foie gras wordt geproduceerd en zal ook het beroep van foie grasproducent in België en in heel Europa blijven promoten.


Foto’s: http://bekegemsefoiegras.be

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*