Schenking paaslam aan de koninklijke familie

Lamb Meadow Animals Sheep Wool Easter Schäfchen

Op dinsdag 19 maart e.k. om 11u30 zal een delegatie van de V.Z.W. Handelaars en ambachtslui van de wijk rond het slachthuis en de markten van Anderlecht een (Paas)lam schenken aan de Koninklijke Familie. In hun bericht vertellen ze dat dit een traditie is waaraan ze graag willen vasthouden. Het lam werd in Anderlecht geslacht en weegt 15,50 kg.

De delegatie bestaat uit vleesgroothandelaars, slachters, marktkramers, beenhouwers, personeel van Abattoir. Opmerkelijk dit jaar is de aanwezigheid van enkele startups zoals Atelier ENVIE en URBAN HARVEST, die op de site van Abattoir aan “urban farming’ “ doen of intiatieven nemen om voedselverspilling tegen te gaan. Zo is ENVIE een jaar geleden opgestart, in een vleesuitsnijderij dan nog, met de productie van soep op basis van onverkoopbare groenten afkomstig van een veiling in Vlaanderen. Het team van ENVIE heeft medewerkers gerecruteerd uit de wijk rond het kanaal, met de bedoeling om ze naar een vaste job op de arbeidsmarkt te loodsen, bij bedrijven uit de voedingsindustrie. Kuregem is een dankbaar werkterrein wegens de hoge werkloosheid en de enorme bereikbaarheid dankzij het openbaar vervoer. ENVIE wordt als sociaal-economisch project gesteund door o.a Colruyt, Randstad Interim en McCain.

Urban Harvest

URBAN HARVEST moet met haar producitie nog van start gaan maar legt momenteel de laatste hand aan de opbouw hun installaties. Twee jonge ondernemers bouwen momenteel een deel van de oude vleesmarkt om naar een productie-eenheid, om er aan ‘vertical urban farming’ te doen. Meters hoge rekken werden intussen geplaatst om aromatische planten te telen, enkel met led-licht en regenwater. Hun innovatieve activiteit zal snel in proportie toenemen. Groeimogelijkheden hebben ze dan ook in voldoende mate op de site van Abattoir, die in volle reorganisatie is en waar een masterplan als leidraad geldt voor de vele uit te voeren werven.

Manufakture

Daarnaast telt de delegatie ook enkele medewerkers van het Anderlechtse gemeentebestuur, een vertegenwoordiger van de parochie van Kuregem en van Forum Abattoir, die het project van de MANUFAKTURE begeleidt. Dit is het nieuwe EFRO-project dat gerealiseerd zal worden in de volgende jaren (opening begin 2023). De MANUFAKTURE wordt een nieuw gebouw op de site voor productie in de vlees- en de voedingsector. De Brusselse Regering schreef hiervoor zo’n 10 miljoen euro EFRO-steun uit. “We willen van dit gebouw een model-exemplaar maken inzake energie, leefmilieu, circulaire economie en verstandig omgaan met afval. Hiervoor werd onlangs i.s.m. de Brusselse Bouwmeester een architectuurwedstrijd gelanceerd. Wie nog op zoek is naar productieve ruimtes inzake voeding of vlees, die kan steeds terecht bij Abattoir in de Manufakture”,, aldus de handelaars
Het lam werd in Anderlecht geslacht en weegt 15,50 kg.

HISTORIEK
Ruim dertig jaar geleden is uit het toenmalige Feestcomité van de Slachthuizen en Markten van Anderlecht een VZW opgericht om de belangen van de wijk Kuregem te verdedigen op socio-economisch gebied. Naar jaarlijkse gewoonte wordt een paaslam geschonken aan Zijne Majesteiten de Koning en de Koningin, dit in het kader van de viering van het Paasfeest.
Deze VZW werd opgericht naar aanleiding van het feit dat tijdens de receptie van 25 maart 1983, bij overhandiging van het paaslam aan wijlen Koning Boudewijn, zijne Majesteit aan de burgemeester van Anderlecht H. Simonet vroeg hoe het gesteld was met de toekomst van de slachthuizen. Dit wou de burgemeester toen enkel onder vier ogen met de Koning bespreken.
De verwondering bij de delegatie was toen zeer groot en al vlug begrepen zij dat de gemeente Anderlecht, stilzwijgend had beslist om de Gemeentelijke Regie van Slachthuizen en Markten te sluiten op het einde van dat jaar.
Nog hetzelfde jaar werd met 160 stichtende aandeelhouders de nv Slachthuizen en Markten van Anderlecht opgericht (nu actief onder de benaming Abattoir nv) en nam zij de activiteiten van de gemeente over en voorkwam het verdwijnen van het slachthuis en de markten in de wijk Kuregem

Info:
vzw Handelaars en Ambachtslui van de Wijk Rond het Slachthuis van Anderlecht.
Tel.: 02 521 54 19 – info@abattoir.be

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*