Veehouders kunnen dierenwelzijn scoren met handige app

Boerenbond en het landbouwonderzoeksinstituut ILVO hebben samen een app rond dierenwelzijn ontwikkeld waarmee veehouders op een efficiënte manier hun bedrijf op dat vlak kunnen evalueren. Op basis van de resultaten van de bevraging ontvangen ze van ILVO een evaluatierapport waaruit ze kunnen leren. De dierenwelzijnsapp schotelt hen vragen voor over het gedrag en de gezondheid van dieren, en over omgevingsfactoren. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker roept haar leden op om met de smartphone in de hand de proef op de som te nemen in de stal. “Het is ongetwijfeld de moeite om eens met een andere bril naar je eigen bedrijf en je dieren te kijken.”

Blije dieren, blije boer

Bij de lancering van het actieplan ‘Blije dieren, blije boer’ kondigde Boerenbond reeds aan dat het zou investeren in een handige app waarmee veehouders via hun smartphone het welzijn van hun dieren kunnen evalueren. Deze dierenwelzijnsscan is intussen door onderzoekers van ILVO uitgewerkt en vanaf nu beschikbaar. De applicatie is gratis te bekomen via App Store en Google Play. Voor vleesvee is hij nog in ontwikkeling. Wel al beschikbaar zijn vragenlijsten voor melkvee, varkens en pluimvee.

Rapport van ILVO

De app schotelt veehouders wetenschappelijk onderbouwde vragen voor over het welzijn van hun dieren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen diersoorten en per bedrijfstak. Wat bijvoorbeeld varkens betreft, zijn er aparte bevragingen voor zeugen, biggen en mestvarkens. Bedoeling is dat landbouwers de resultaten doorsturen naar ILVO, die hen een rapport bezorgt over hoe goed ze scoren op dierenwelzijn. Ze krijgen ook informatie over mogelijke risicofactoren. Met hun bedrijfsdierenarts of -adviseur kunnen ze vervolgens bespreken welke maatregelen zich opdringen. Door de bevraging na verloop van tijd te herhalen, wordt de evolutie zichtbaar.

Gebruik de applicatie, zegt Boerenbond

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker benadrukt dat boeren bekommerd zijn om het welzijn van hun dieren. “Denk maar aan de vele rundveehouders die in deze periode van veel kalvende koeien elke nacht opstaan om de dieren te controleren. Als het goed gaat met onze dieren, is dat ook goed voor de boer.” Neemt niet weg dat ze elke veehouder aanraadt om de applicatie te gebruiken. Dat laat voor het eerst toe om cijfers te kleven op het welzijn van dieren. Een schaal van 0 tot 100 procent geeft de prestaties per indicator weer. Een welzijnsradar geeft in kleur een overzicht van de resultaten op bedrijfsniveau. Zodra er voldoende veehouders de app gebruiken, kunnen resultaten anoniem vergeleken worden. De benchmarking is alleen voor Boerenbond-leden beschikbaar.

Interessante inzichten

Boerenbond verwacht dat deze aanpak tot interessante inzichten leidt, die op hun beurt  een stimulans zijn voor het dierenwelzijn in de veehouderij. “Als bedrijfsleider denk je dat je goed bezig bent inzake dierenwelzijn, maar bepaalde punten verdienen misschien toch meer aandacht. Op die manier gaat de app bedrijfsblindheid tegen. Nog belangrijker vind ik dat de evolutie zichtbaar wordt die mijn bedrijf doorheen de jaren aflegt inzake dierenwelzijn”, getuigt melkveehouder Bart Vanderstraeten in deze video

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Boerenbond

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*