Slachten op de boerderij, binnenkort mogelijk in Wallonië?

Wat zijn de mogelijkheden om in Wallonië op de boerderij te slachten? Deze vraag was het onderwerp van een symposium van Nature & Progrès’ eind vorig jaar met als titel ” Échangeons sur notre agriculture ” . Ter herinnering: dit project, dat burgers en boeren samenbrengt rond landbouwkwesties (en openstaat voor iedereen), houdt zich sinds 2015 bezig met de kwestie van het slachten.

In Wallonië kan het moeilijk zijn om uw dieren te laten slachten omdat het aantal slachthuizen is afgenomen. In dertig jaar tijd heeft Wallonië inderdaad de helft van zijn infrastructuur verloren. Daarnaast hebben veel slachthuizen zich gespecialiseerd in bepaalde categorieën dieren of in grootschalige slachtingen, waarbij ze hun deuren sluiten voor kleine slachtingen voor de korte keten. Boeren zoeken daarom naar oplossingen voor de steeds grotere afstanden die nodig zijn om hun dieren naar het slachthuis te brengen.
Hoe zit het met het slachten op het bedrijf?

Tijdens ontmoetingen tussen fokkers en consumenten is de kwestie van het slachten van dieren op de boerderij aan de orde gesteld. Een dergelijk initiatief maakt het mogelijk het dierenwelzijn te optimaliseren door de stress van de reis naar het slachthuis te vermijden, zich te mixen met andere partijen dieren, te wachten op een onbekende plaats, behandeling door onbekende personen, enz. En het stelt fokkers ook in staat zich de dood van hun dieren opnieuw toe te eigenen. Tot slot betekent dierenwelzijn een betere vleeskwaliteit.
Slachtwagen, weideschieten

Er zijn twee manieren om dit te doen: dieren schieten in de wei of ze slachten in een mobiele vrachtwagen. Nature & Progrès heeft een studie uitgevoerd naar bestaande initiatieven in de buurlanden. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is het momenteel onder bepaalde voorwaarden toegestaan om in de wei te schieten. Slachtvoertuigen bestaan in Zweden, Duitsland en binnenkort ook in Frankrijk.

Als de vrachtwagen zware investeringen vereist, is de ingebruikname in 2016 in Wallonië van een mobiele opleidingsstructuur voor het versnijden van vlees in overeenstemming met dezelfde soorten gezondheidseisen bemoedigend. Het afschieten op grasland is eenvoudig uit te voeren en vereist zeer weinig investeringen, maar een goed gedefinieerd protocol en nauwe samenwerking met een lokale slachtstructuur.
Wettelijke mogelijkheden

Het hygiënepakket erkent de mobiele truck als een interessante slachtmethode voor het welzijn van dieren en biedt de lidstaten de mogelijkheid om nationale wetgeving vast te stellen die afwijkt van de erkenningsvoorwaarden voor vaste slachthuizen. Voor weideschieten schrijft de Europese regelgeving voor dat het dier levend in het slachthuis aankomt, met uitzondering van gekweekt wild, toevallige dieren en bizons. Runderen die het hele jaar door in de openlucht leven en die moeilijk te hanteren zijn, zouden het onderwerp kunnen zijn van een nieuwe uitzondering.
Meerdere actoren voor het slachten op het bedrijf

Om de besprekingen met het FAVV en andere besluitvormingsorganen voort te zetten, wordt een multistakeholderwerkgroep opgericht. Meer dan twintig van hen, burgers, fokkers en vertegenwoordigers van organisaties, werken al aan de uitvoering van het slachten op het landbouwbedrijf. Iedereen die er deel van wil uitmaken of op de hoogte gehouden wil worden, kan dus contact opnemen met Sylvie La Spina (sylvie.laspina@natpro.be) om in contact te komen met de groep.

Opgemerkt zij ook dat het mogelijk is om de studies over de slachtingen van Nature & Progrès te raadplegen op www.agriculture-natpro.be, onder de rubriek folders – brochures.

Natuur & Progrès

Le Sillon Belge

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*