Nieuwe duurzame wijk in Mechelen met plaats voor bakker en beenhouwer

De stad Mechelen heeft een eerste schets klaar voor de ontwikkeling van Ragheno, het bijna 78 hectare grote gebied achter het station. De buurt moet de komende twee decennia uitgroeien tot een stadswijk die als voorbeeld kan dienen voor wonen, werken en samenleven in de 21ste eeuw.

De site, begrensd door het station, Spreeuwenhoek, Leuvensensteeweg, Leuvensevaart, is ongeveer even groot als de Mechelse binnenstad en volledig ingekleurd als industriezone. De inrichting is chaotisch, een deel van de gronden vervuild. Het gebied ontwikkelen, is geen gemakkelijke opgave, door de omvang en de versnipperde eigendomsstructuur. Het grootste deel is in handen van projectontwikkelaars.

6.000 bewoners

“Hier ligt een enorme uitdaging op ons te wachten”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). “Het is voor het eerst dat we in Mechelen op zo’n grote schaal een mix van wonen, werken en samenleven moeten uittekenen.” Er zal plaats zijn voor 6.000 bewoners en 140.000 vierkante meter nieuwe kantoorruimte, een stadspark van 2,5 hectare, waterpartijen en een jachthaven op het voormalige Bommekot.

Het gebied zal ‘dense’ worden bebouwd: met panden met gemiddeld vier bouwlagen. “Geen plek in Vlaanderen wordt zo goed ontsloten als Ragheno, dankzij het treinstation, het busstation en de fietsostrades die hier zullen passeren”, verklaart Somers. Het is hier dat de stad de verwachten groei tot 100.000 inwoners wil opvangen. “In het bestuursakkoord staat dat we de woonuitbreidingsgebieden in Stuivenberg, Hombeek, Leest en Walem niet zullen ontwikkelen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld).

Vandaag stelt de stad een eerste schets van Ragheno voor aan de bewoners. Bedoeling is tegen het einde van dit jaar een masterplan te kunnen goedkeuren dat dan de basis zal vormen voor een ruimtelijk uitvoeringsplan, dat dan in het voorjaar van 2022 klaar moet zijn. De stad formuleerde tien ambities waaraan de nieuwe wijk moet voldoen.

Zoals Freiburg

“Duurzaamheid vormt de rode draad”, zegt schepen van Klimaat Marina De Bie (Groen). “Uniek is dat we dit niet per gebouw gaan bekijken, maar voor het hele gebied.” Ze verwijst naar het Duitse Freiburg, dat bekend staat als duurzame stad met klimaatwijken. “Ragheno moet een voorbeeldproject worden voor Vlaanderen en daarbuiten. En dus moeten we de lat hoog leggen.” Zo zal de wijk gebouwd worden op maat van de fiets en de voetganger. Parkeren gebeurt vlak bij af- en aanrijroutes.

Basisschool

Ragheno moet ook een wijk worden waar iedereen wil wonen. “Voor jong en oud, met voorzieningen als minstens een basisschool, een nieuwe IHAM-sporthal, een bakker, beenhouwer en krantenwinkel”, zegt Somers. Heel belangrijk is de komst van de tunnel tussen de Motstraat en de tangent, onder het arsenaal door. Zowel de stad als het Vlaams gewest hebben geld uitgetrokken voor een studie.

De stad belooft rekening te zullen houden met de bestaande bedrijven zoals De Lijn en het Rode Kruis en de relatief beperkte aantal bewoners.

 Wie op de hoogte wil blijven van het project, kan zich via www.mechelen.be/ragheno inschrijven voor een digitale nieuwsbrief.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*