Uitlaatklep voor geschillen veehouder versus slachthuis

In de schoot van IVB, de interprofessionele vereniging voor Belgisch vlees, wordt een meldpunt voor klachten en geschillen ontwikkeld. Rundvee- en varkenshouders die problemen ervaren in de relatie met hun afnemers, maar ook handelaars of slachthuizen, kunnen er klachten of geschillen melden. Men kan het bijvoorbeeld oneens zijn over de weging, classificatie of afkeuring van een karkas. Een klacht is niet anoniem, maar de namen van de betrokken partijen worden door IVB wel uit het dossier gehaald wanneer het aan de geschillencommissie wordt voorgelegd. Die commissie bestaat uit evenveel vertegenwoordigers van de producenten en de slachthuizen.

Meldpunt binnen IVB

Er komt een meldpunt voor klachten van rundvee- en varkenshouders die menen dat afspraken niet nagekomen worden of ze anderszins benadeeld worden door de afnemers van hun dieren. Dat wordt ingericht bij de interprofessionele vereniging IVB, en kadert in de afspraken tussen landbouworganisaties en vleesindustrie over een betere transparantie. In Boer&Tuinder, het ledenblad van Boerenbond, geeft adviseur Roel Vaes meer uitleg over de werking van het meldpunt: “Klachten kan een veehouder per post of online melden. Een klacht moet duidelijk omschreven worden en vergezeld zijn van de nodige bewijsstukken (factuur, weegbon, enz.). Na een controle op ontvankelijkheid en volledigheid wordt de klacht voorgelegd aan een geschillencommissie.”

Met gevolgen voor de beoordeling

Drie vertegenwoordigers van de slachthuizen en drie vertegenwoordigers van de producenten vormen de geschillencommissie. Elke ontvankelijke klacht zullen zij binnen een aanvaardbare termijn behandelen. Op de vraag van VILT of de uitspraak van de geschillencommissie zal doorwerken in de commerciële relatie tussen veehouder en slachthuis antwoordt Vaes: “Een bedrijf dat in het ongelijk wordt gesteld, moet de tegenpartij compenseren. Juridisch kunnen we dit vooralsnog niet afdwingen, maar er zal wel voldoende druk zijn. Wil een bedrijf zich niet schikken naar het oordeel van de commissie, dan wordt dit meegenomen in de beoordeling vanuit IVB en zal dit gevolgen hebben voor het desbetreffende bedrijf.”

Bron: Boer&Tuinder / VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*