Heronderhandelingen associatieakkoord Oekraïne nabij?

De kippenprijzen kelderen sinds oktober fors. Goedkope kip overspoelt de markt. Slachterijen en marktspecialisten zijn pessimistisch voor de korte termijn. „De komende periode zijn stabiele prijzen het hoogst haalbare”, zegt Jeroen van den Hurk van de Rabobank. Hij voorziet pas in de tweede helft van dit jaar een kentering. Anderen verwachten eerder hogere prijzen.

Overleg

Door toedoen van de Landsbond – de onafhankelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse bedrijfspluimvee- en konijnenhouderij – vond vorige week een overleg plaats tussen Europarlementsleden Hilde Vautmans (Open VLD), Tom Vandenkendelaere (CD&V) en hun Nederlandse collega-parlementsleden Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) omtrent de importproblematiek van eieren en kippenvlees uit Oekraïne. “We moeten er ons van bewust zijn dat dergelijke zaken niet van vandaag op morgen zullen wijzigen, maar als er over de landsgrenzen heen samen druk wordt gezet om deze haast frauduleuze praktijken een halt toe te roepen, dan is er veel mogelijk”, klinkt het bij de Landsbond.

In 2014 sloot de Europese Unie een associatieakkoord met Oekraïne waarbij de handelstarieven werden afgebouwd. Het handelsgedeelte van de overeenkomst wordt toegepast sinds 2016 en moet op een termijn van tien jaar de invoerheffingen op een groot aantal landbouw- en voedingsproducten afschaffen. Om bepaalde concurrentiegevoelige Europese sectoren te beschermen, heeft de EU voor 36 productgroepen bedongen dat de tarieven alleen voor een bepaalde hoeveelheid worden afgeschaft. Onder meer kippenvlees wordt hieronder gecategoriseerd.

Overschrijding quota!

Dit vertaalde zich in een exportquotum vanuit Oekraïne naar de EU, begrensd op 20.000 ton per jaar voor hele kip en een even groot quotum voor kippenvlees en bereidingen. “In 2017 importeerde Oekraïne 80.147 ton in de EU, meer dan het dubbele”, klinkt het bij de Landsbond. “Tussen januari 2018 tot september 2018 zijn deze tonnages nog hallucinanter geworden, tot een totaalvolume van 94.883 ton. Vergeleken met dezelfde situatie vorig jaar is dit een toename van maar liefst 67 procent. In principe overschrijden deze hoeveelheden het quotum behoorlijk en druist het in tegen het handelsakkoord.”

Trucs

“In principe, want in werkelijkheid is er in het handelsakkoord eveneens een restcategorie bijgevoegd waar er geen invoerheffingen moeten op betaald worden en dat dus quotumvrij is”, aldus de Landsbond. “Een borstfilet – die normaal onder het quotum valt – wordt vrijgesteld door de aparte versnijdingsvorm die Oekraïne toepast, een borstkap waar een deel van de vleugel nog aan zit. Dit product wordt importvrij afgezet op de Europese markt. In Europa wordt het resterend vleugeldeel afgesneden en de filets komen zodoende op de Europese versmarkt terecht waardoor ze in rechtstreekse concurrentie treden met onze eigen filets.”

Stempelplicht voor leghennensector

Ook in de leghennensector ziet de Landsbond de laatste jaren steeds meer oneerlijke concurrentie opduiken. “Eieren uit klassieke legbatterijen die in de Europese unie sinds 2012 reeds verboden zijn, worden in de Europese unie geïmporteerd en onderdrukken de eigen markt waar er wel volop wordt ingezet op dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid. Dit duidt nogmaals eens het belang aan van een stempelplicht op bedrijfsniveau in de gehele EU, die er tot op de dag van vandaag niet is.”

Wraakroepend

“Dat de Europese Commissie dergelijke praktijken al geruime tijd ongestoord laat begaan, is behoorlijk wraakroepend en doet vermoeden dat er eveneens andere belangen spelen”, klinkt het. Om het probleem aan te kaarten en aan te pakken, heeft de Landsbond gesprekken aangeknoopt met Europarlementsleden Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Hilde Vautmans (Open VLD). “Ondertussen hebben we een schriftelijke vraag met prioriteit ingediend bij de Europese Commissie om de problematiek aan te kaarten. Daarnaast schreven we ook een brief gericht aan Europees commissarissen Phil Hogan en Cecilia Malmström waarbij er een eerdere schriftelijke vraag van Poolse collega’s gebruikt wordt om extra informatie te vragen sinds hun laatste ontmoeting met de Oekraïners in april 2018.”

Toekomst

De Europarlementsleden en de Landsbond namen ook contact op met commissievoorzitter Siekierski om het onderwerp op de AGRI-commissieagenda te krijgen. “Verder is bilaterale steun in deze essentieel”, klinkt het. Daarom vond een overleg plaats tussen Hilde Vautmans, Tom Vandenkendelaere en hun Nederlandse collega-parlementsleden Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA). “Tijdens het overleg werden verdere mogelijkheden overlopen om deze problematiek zo spoedig mogelijk de kop in te drukken. We willen de Commissie er toe aanzetten het associatieakkoord te heronderhandelen, daarvoor hebben ze het mandaat al ontvangen van de Raad.”

Bron: Pluimvee.be

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*