Rake klappen voor bouwsector, horeca en kleinhandel

Vorig jaar zijn in ons land net geen 75.000 bedrijven gestopt, vrijwillig of na een faillissement. Dat is 4% meer dan een jaar eerder. Vooral de bouw, kleinhandel en horeca deelden in de klappen. Op tien jaar tijd gaat het zelfs om 30% meer bedrijven. Toch stijgt ook het aantal starters. Het afgelopen jaar waren er in Antwerpen zelfs meer dan drieduizend meer nieuwe zaken dan stopzettingen.