Europa strijdt verder tegen antibioticaresistentie

Het Europees Parlement heeft plannen goedgekeurd om het gebruik van antibiotica op landbouwbedrijven te beperken om ons voedsel vrij van resistente bacteriën te houden. “Diergeneesmiddelen mogen in geen geval dienen ter verbetering van de prestaties of ter compensatie van slechte dierhouderij”, aldus de nieuwe wet. Met deze wet wil Europa het gebruik van antimicrobiële middelen als preventieve maatregel beperken. Daarnaast wil het Europees halfrond het ook mogelijk maken om antibiotica te selecteren die enkel voor de behandeling van mensen ingezet zullen worden.

Het European Center for Disease Control (ECDC) waarschuwde onlangs dat bacteriën in mensen, voedsel en dieren resistent blijven tegen de meest gebruikte antimicrobiële middelen. Het centrum meldde ook dat multiresistente salmonella-bacteriën zich nog steeds over heel Europa verspreiden. Om antimicrobiële resistentie aan te pakken, heeft het Europees Parlement een pakket maatregelen goedgekeurd. Zo krijgt de Europese Commissie de bevoegdheid om antimicrobiële middelen te selecteren die alleen voor de behandeling van mensen moeten worden gereserveerd.

Preventief en soms gewoon té veel

“Antibiotica worden dikwijls buitensporig, maar al te vaak ook preventief gebruikt om de uitbraak van ziektes in situaties met slechte omstandigheden tegen te houden of om dieren sneller te laten groeien”, zegt Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). “Dit is niet alleen ongezond, maar ook gevaarlijk aangezien het dieren én mensen minder weerbaar maakt tegen bepaalde ziekteverwekkers. De nieuwe wetgevende regels waar het Parlement mee instemde, zullen het gebruik van antibiotica beperken tot situaties waarin ze echt nodig zijn én waarbij ze toegediend worden onder het goedkeurend oog van een dierenarts.”

Ook Bart Staes, Europarlementslid voor Groen is tevreden. “We zijn blij om te zien dat onze lange strijd om de bijdrage van de landbouwsector inzake bacteriële resistentie aan te pakken vandaag eindelijk vruchten afwerpt. We weten dat België vooroploopt wat betreft de menselijke consumptie van antibiotica. Dat is op zich al problematisch, maar naast het grote menselijke gebruik, vormt ook het onoordeelkundig en overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt een groot onderdeel van het probleem. Daarom is een verbod instellen op het (preventief) gebruik van menselijk antibiotica in de diergeneeskunde een eerste noodzakelijke stap.”

Nieuwe anti-microbiële stoffen

Daarnaast wil Europa ook onderzoek naar nieuwe antimicrobiële stoffen stimuleren. De nieuwe regelgeving voorziet daarom in langere beschermingstermijnen voor technische documentatie over nieuwe geneesmiddelen en in commerciële bescherming voor innovatieve werkzame stoffen. “Dit is een grote stap voorwaarts voor de volksgezondheid”, beaamt Europarlementslid Françoise Grossetête van de Europese Volkspartij. “Het gebruik van diergeneesmiddelen heeft een directe impact op ons milieu en ons voedsel. Dankzij deze wet kunnen we het gebruik van antibiotica op veebedrijven verminderen, een belangrijke bron van resistentie die vervolgens wordt overgedragen op mensen.”

Bron:VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*