FAVV-controles: 87,5 met gunstig resultaat!

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) blikt in zijn laatste nieuwsbrief terug op 2017. In 2017 inspecteerden de controleurs van het FAVV 62.393 agro-voedingsbedrijven.” Gemiddeld worden er dus elke weekdag, zaterdagen en zondagen inbegrepen, net iets meer dan 170 inrichtingen gecontroleerd”, klinkt het.

“Bovendien resulteerde 87,5 procent van deze controles in een gunstig advies.” Wie 2017 zegt, zegt ook ‘fipronil’. “Achteraf beschouwd kunnen we vaststellen dat de toestand vrij snel en efficiënt onder controle kon worden gebracht”, reageert het FAVV.

FAVV

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is belast met het toezicht op de veiligheid van de voedselketen om veilige voeding te verzekeren. Daarnaast staat het Agentschap ook in voor de planten- en dierengezondheid in België. Uit de laatste cijfers blijkt dat het FAVV 62.393 inspecties heeft uitgevoerd in 2017. “Naast de inspecties in agrovoedingsbedrijven, voeren onze medewerkers jaarlijks tienduizenden bemonsteringen van levensmiddelen uit”, laat het FAVV weten. In 2017 werden er 73.394 stalen onderzocht, 96,4 procent van deze stalen waren conform met de wetgeving.

Proces-verbaal

Wanneer bedrijven tekortschieten voor de voedselveiligheidsvoorschriften, krijgen ze een proces-verbaal. “In totaal heeft het FAVV in 2017 7.900 processen-verbaal opgesteld. Dit moet de minder goede leerlingen van de klas ertoe aansporen om hun zaken in orde te brengen.” Deze bedrijven worden ook specifiek opgevolgd. Wanneer een voedingsproduct niet voldoet aan de normen en een risico vormen voor de gezondheid, worden ze uit de rekken gehaald. In 2017 vonden er in België zo 54 terugroepingen plaats.

“Het jaar 2017 zal ons op het vlak van de voedselveiligheid ongetwijfeld bijblijven”, zegt het FAVV. “We ontdekten toen het illegale gebruik van fipronil in antiparasitaire producten die gebruikt worden in leghennenbedrijven in België en in de buurlanden. Achteraf beschouwd kunnen we vaststellen dat de toestand vrij snel en efficiënt onder controle kon worden gebracht, wat ook door de Europese Commissie erkend werd in haar evaluatie na afloop van het incident.” Van juni tot december vorig jaar werden 7.700 controles uitgevoerd om het incident onder controle te krijgen. “Er werden1.381 monsters genomen en 147.000 werkuren gepresteerd en deze cijfers hebben dan nog maar enkel betrekking op onze controlediensten. Wat de volksgezondheid betreft, moest er in België enkel een recall van eieren worden uitgevoerd nadat een risico voor de consument werd vastgesteld.”

Het volledige activiteitenverslag 2017 kan u hier raadplegen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*