Food & Meat

Food & Meat is het enige vakblad voor de totale vlees- en vleeswarensector.gericht adverteren-F&M

Laatste berichten


Vlees

Slachthuis Genk riskeert 30.000 euro boete voor EHEC-bacterie in rundvlees

02/03/2017

Slachthuis Genk riskeert een geldboete van 30.000 euro voor het verspreiden van ernstig besmet rundvlees. Dit zorgde voor de plotse uitbraak van de EHEC-bacterie waardoor 24 mensen zwaar ziek werden. Vier van hen zweefden tussen leven en dood. Samen met het vleesverwerkingsbedrijf V&C Meat Service NV uit Genk en de 49-jarige bedrijfsleider moesten ze zich midden februari 2017 opnieuw verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Tongeren nadat tegenexpertises in het dossier, op vraag van de rechter, werden nagekeken en bijgebracht.

Tussen mei en juni 2012 werden 24 mensen ernstig ziek na het eten van rundsgehakt en filet americain. Ze kochten deze producten in Delhaize-filialen in Lanklaar, Bree en Neeroeteren. 17 slachtoffers belandden in het ziekenhuis met braakneigingen, ernstige nierfalen, uitdrogingsverschijnselen en bloed in de stoelgang. Vier mensen zweefden zelfs enkele dagen tussen leven en dood. “Mijn organen vielen stil”, getuigde een 63-jarige vrouw uit Maasmechelen een jaar geleden voor de rechter. “De dokter zei dat ze me met spoed zouden overbrengen naar het ziekenhuis in Genk. Ik heb vijf dagen tussen leven en dood gezweefd.” De meeste burgerlijke partijen stellen zich voor een provisioneel bedrag.

EHEC-bacterie
Door onderzoek van de vleeswaren kon de herkomst van het besmet vlees achterhaald worden. Zo kwam de politie bij Slachthuis Genk en het vleesverwerkingsbedrijf V&C Meat Service NV terecht. Daar werd een karkas aangetroffen dat positief testte op de EHEC-bacterie. Het bedrijf werd in januari 2012 reeds op het matje geroepen voor onhygiënische omstandigheden. Maar de bedrijfsleider zou volgens de procureur ook na de controle de hygiënemaatregelen nog steeds niet nageleefd hebben. Toch stelde het ondertussen failliete Slachthuis Genk dat er hen geen enkele fout verweten kan worden. “Elk runderkarkas wordt individueel door de keurders van het FAVV gecontroleerd en goedgekeurd voor consumptie”, stelde hun advocaat Pieter Helsen. “Achteraf is het makkelijk praten dat het gaat om onhygiënische omstandigheden. Maar niets wijst daarop. De tegenanalyse was trouwens negatief.”

De procureur vroeg in februari 2016 een celstraf van vijf maanden en een geldboete van 3.000 euro voor de bedrijfsleider. Het Slachthuis Genk riskeert een geldboete tot 30.000 euro. Voor V&C Meat Service NV gedraagt het openbaar ministerie zich naar de wijsheid van de rechter. Vonnis volgt op 22 maart.
[Bron: Het Nieuwsblad]Voedingspatroon

Landbouwrapport pleit voor verandering voedingspatroon

02/03/2017

Het jongste Landbouwrapport van het departement Landbouw en Visserij schrijft: ‘Met de toekomstige technologieën zijn stappen voorwaarts te verwachten, maar die dreigen onvoldoende te zijn om de milieu-impact voldoende te beperken.”
Met een even grote veestapel gaan we het klimaat niet redden. We moeten minder en ander vlees eten. Geen vlees eten is voor het klimaat het beste. En als je toch per se dierlijke eiwitten wil eten, kun je maar beter voor een kippenbout of varkenshaasje kiezen dan voor een biefstuk of hamburger. Althans als het klimaat en de opwarming van de aarde je enigszins bezighouden. In Vlaanderen stoot landbouw 8 procent van de broeikasgassen uit. Het meeste komt door de veeteelt: door de productie van veevoeder, door de mest en door de oprispingen van runderen. Wereldwijd wordt gezocht hoe we de uitstoot door vee kunnen verminderen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Willen we drastisch de uitstoot verminderen, dan moeten we minder vlees eten en dus de veestapel beperken.

Het huidige voedingspatroon veranderen levert meer milieueffecten op, want de technologische mogelijkheden binnen de sector zijn beperkt bij een ongewijzigde omvang van de veestapel.’ Het Voortgangsrapport Klimaat 2015 heeft dezelfde boodschap. En ook minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) geeft toe dat een behoorlijke vermindering van de broeikasgassen ‘met de huidige veestapel moeilijk zal zijn’.
 

Minder vlees dus en ander vlees. Het milieuadviesbureau ERM en de UGent berekenden dat voor 1 kilo rundvlees gemiddeld 23,7 kilo CO2 wordt uitgestoten, voor een kilo varkensvlees 5,7 kilo CO2. Voor een kilo kip spreken we over 3,6 kilo CO2, dat is nog wel veel meer dan een kilo groenten (gemiddeld 0,37 kilo CO2) maar wel een pak minder dan rundvlees.
Het milieuadviesbureau CE Delft berekende dat, als de Vlaming zich zou houden aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, namelijk 100 gram vlees en eieren per dag, de uitstoot met een derde zou dalen. Als we ook nog kiezen voor vlees met een lagere uitstoot – kip en varkensvlees in plaats van rund – met vijftig procent.
Minder vlees eten levert niet alleen milieuwinst maar ook gezondheidswinst op, want het is al ten overvloede aangetoond dat te veel (rood) vlees hart- en vaatziekten veroorzaakt. Elk jaar daalt trouwens de vleesconsumptie in Vlaanderen (tussen 2005 en 2014 met 12 procent), net als in onze buurlanden en de VS. Gezien we een zelfvoorzieningsgraad van rundvlees van 140 procent hebben en voor varkensvlees van 240 procent (de overschot exporteren we), kunnen we ook perfect de veestapel verkleinen.
[Bron: De Standaard]Vlees

Efficiënte productie in Vlaanderen niet laten teloorgaan!

02/03/2017

Minder en ander vlees – kip en varken – eten dringt zich op om de CO2-uitstoot onder controle te krijgen. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Volgens Joris Relaes van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek is het nogal pessimistisch om ervan uit te gaan dat we er technisch niet in zullen slagen de uitstoot drastisch te verminderen en moet je de sector de kans geven om zich aan te passen. Volgens zijn collega Sam De Campeneere verleggen we onder de huidige omstandigheden met een kleinere veestapel het probleem: ‘Wij produceren nu melk en vlees met een veel lagere uitstoot aan broeikasgassen dan elders in de wereld omdat we zo efficiënt zijn in onze productie. Hier minder produceren en dus minder exporteren betekent dat men elders moet produceren, met meer uitstoot als gevolg.’

‘Klopt, maar hoelang zal dat nog duren’, vraagt milieueconoom Johan Albrecht zich af. ‘Nog vijf jaar voor ze in China even efficiënt varkens produceren?’
Minder vlees eten levert niet alleen milieuwinst maar ook gezondheidswinst op. Het is dankzij onze technologische kennis dat we hier efficiënter vlees en melk produceren dan in Afrika of Latijns-Amerika. Wordt het geen tijd om onze kennis te exporteren in plaats van ons vlees, zegt klimaatambassadeur Serge de Gheldere. Dat vindt ook Ingrid Odegard van het Nederlandse milieuadviesbureau CE Delft. ‘Moeten Nederland en Vlaanderen de wereld voeden? We hebben weinig ruimte en veel milieuproblemen. Leer mensen elders hoe ze net als wij zo efficiënt mogelijk vlees en melk kunnen produceren.’
[Bron: De Standaard]Voedingsindustrie

Bod door Kraft Heinz afgewezen wegens te laag

02/03/2017

Unilever onder Braziliaans vuur

De honger en dorst van de Brazilianen achter AB InBev is onstilbaar. Nu willen ze Unilever toevoegen aan hun voedings- en drankenimperium. Voorlopig kregen de Brazilianen het deksel op de neus. Unilever moet niets weten van het bod dat concurrent Kraft Heinz lanceerde. Te laag, luidde het oordeel vanuit Londen. Maar het Braziliaanse investeringsfonds 3G, de voornaamste eigenaar van Kraft Heinz, staat bekend als vasthoudend. De kans is klein dat het nu al de strijd opgeeft.

Achter 3G gaat een groep uitgekookte Braziliaanse zakenmannen schuil, die langzaam maar zeker het wereldwijde voedings- en drankenlandschap aan het hertekenen zijn. Nadat ze eerst met de hulp van superbelegger Warren Buffett voedingsreus Kraft hadden overgenomen van Philip Morris, legden ze vervolgens de hand op ketchupmaker Heinz om op die manier een brede levensmiddelengroep te vormen. Daarnaast kocht 3G de hamburgerketen Burger King, dat vervolgens werd samengevoegd met de Amerikaanse restaurantketen Tim Hortons. De Brazilianen achter 3G zijn ook de belangrijkste eigenaars van het Leuvense AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld die bekendstaat om zijn stoutmoedige overnamebeleid. De acquisities van Anheuser Busch en vorig jaar SAB Miller zijn de meest in het oog springende wapenfeiten.
[Bron: De Standaard]Vlees

Sporen van verboden antibiotica gevonden in varkensgehakt

02/03/2017

Bij een onderzoek naar antibioticaresistentie van indicatorenkiemen in ons land zijn sporen van verboden antibiotica gevonden in varkensgehakt. Het vlees is in beslag genomen en vernietigd. Volgens het Federaal Voedselagentschap was er geen gevaar voor de volksgezondheid.

 

In varkensgehakt van één kleinhandel in België zijn carbapenemase producerende bacteriën (CPE-bacteriën) teruggevonden. De vaststelling gebeurde in het kader van de monitoring van de antibioticaresistentie van indicatorkiemen. De informatie werd gepubliceerd in een rapport van Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA), aldus het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

“Carbapenem is een antibioticum dat niet gebruikt mag worden bij voedselproducerende dieren in Europa. Vermoedelijk gaat het om een cross-contaminatie van het vlees met de CPE-bacteriën veroorzaakt tijdens de productie, of door een persoon die drager was van CPE-bacteriën. Het rapport vermeldt een heel laag voorkomen van CPE-bacteriën op vlees en levende dieren in Europa”, zegt Philippe Houdart van het FAVV.

De controles op stalen die werden genomen tijdens de verplichte monitoring van antibioticaresistentie bij voedselproducerende dieren in België (in de bedrijven en het slachthuis), hebben tot nu toe geen CPE-bacteriën op levende dieren gevonden. “De resultaten van deze monitoring die ook gepubliceerd zijn in het EFSA-ECDC rapport tonen een significante dalende trend aan in de aanwezigheid van resistente bacteriën (indicatorkiemen) in varkens en kalveren tegen verschillende antibiotica in België”, aldus het FAVV.

Antibioticagebruik daalt
Het Kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België (AMCRA), het FAVV en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) benadrukken dat sinds 2011 is het antibioticagebruik bij dieren al met 16 procent gedaald is.
“In 2017 wordt gestreefd naar een daling van 50 procent van het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders, tegen 2020 moet het gebruik van antibiotica gedaald zijn met 50 procent en het gebruik van de kritische belangrijke antibiotica met 75 procent ten opzichte van het referentiejaar 2011”, zegt Philippe Houdart van het FAVV. [Bron: Belga]Vlees

Vleessector boos over fake nieuws

02/03/2017

In aanloop naar de campagne “Dagen zonder vlees” wordt de consument de jongste dagen om de oren geslagen met vegetarisch info tot zelfs heuse antivlees-nieuwsberichten. Voor de vleessector in ons land is de maat vol. “We hebben het gehad met framing en fake news”, zegt Michael Gore van de federatie Febev. Hij beklemtoont voor duurzame en gezonde voeding te zijn en pleit voor een genuanceerd en sereen debat.

 

 

Al sinds 2011 wordt in Vlaanderen de campagne “Dagen zonder vlees” gehouden, waarbij de consument aangemaand wordt om 40 dagen minder vlees en vis te eten, met als achterliggende idee milieubewuster te eten. Voor het eerst loopt de campagne nu ook in Wallonië.

“De boodschap is om meer bewust met voeding om te gaan en de ecologische voetafdruk te verminderen. Daar staan wij volledig achter, maar men had beter de berichtgeving en titel van de campagne genuanceerd”, aldus Gore. Hij wijst erop dat vlees dat lokaal gekweekt wordt een pak duurzamer is dan die ene avocado per week.

Antivleesberichten

In aanloop naar de campagne verschenen de jongste dagen ook “antivleesberichten” in de pers. “Dat is voor ons de druppel. Als men het heeft over geïmporteerd varkensvlees dat ervoor zorgt dat resistente bacteriën oprukken in Europa, moet men er ook bij zeggen dat België geen varkensvlees hoeft te importeren. Ons land produceert meer dan 200 procent van de behoefte. En de Belgische productieketen biedt voldoende garanties, we zijn koploper op het vlak van voedselveiligheid”, aldus de gedelegeerd bestuurder van Febev.
[Bron: Het Nieuwsblad]Vlees

40 dagen zonder vlees

02/03/2017

Vanaf 1 maart wordt de aftrap gegeven voor “Dagen zonder vlees/Jours sansviande. In Vlaanderen ging daar in het Antwerpse Felix Pakhuis een groot feest aan vooraf. Doel van die campagne is om bewuster met vlees om te gaan en zo je impact op het milieu te reduceren. Meer dan 100 000 mensen hebben al ingetekend op de site om zich hiervoor in te zetten. Op de websites www.dagenzondervlees.be of www.jourssansviandes.be kan je de intentie ondertekenen en worden tal van ideeën op vlak van receptuur aangereikt. De zesde editie van deze campagne slaagde erin om heel wat bekende koppen achter zich te scharen, waaronder Annelien Coorevits (VIJF), Eva De Roo (Stubru) en Pedro Elias (VIER). Ook in Wallonië gebeurde dit met Charlotte Baut (RTL).Distributie

SmartWithFood app: voor voeding op maat

02/03/2017

Vandaag sta je er niet langer alleen voor als je bepaalde voedingsingrediënten niet mag eten of (bewust) van je menu weert. Met de  SmartWithFood app scan je de barcode van een product in en zie je in een oogopslag of het tegemoet komt aan je voorkeuren of vereisten. Je kan ook naar alternatieven vragen!

 

Als gebruiker vul je eenmalig je voedingsprofiel in, en eventueel ook de profielen van je gezinsleden of vrienden die mee aan tafel schuiven. Vervolgens duid je aan of de app rekening moet houden met intoleranties of met een vegetarische, vegan of alcoholvrije levensstijl. Je kan zelfs nog meer dan 200 extra ingrediëntenvoorkeuren of -vereisten ingeven. Van geen bewaarmiddelen over cafeïne tot net graag meer peulvruchten … Noem maar op. Van een persoonlijke match gesproken!

Waar?
De app herkent nagenoeg alle producten in de winkels van Colruyt, Bio-Planet, OKay en de aangesloten Spar-winkels van Colruyt Group.
SmartWithFood werd opgericht in oktober 2015. De start-up ontwikkelt technologie voor gepersonaliseerde voeding of digitale diensten waarmee je gemakkelijk de producten vindt die passen in je individuele voedingspatroon. SmartWithFood is een dochteronderneming van Colruyt Group. Het initiatief past in de strategie van de groep om het leven van haar klanten te vereenvoudigen en gezonde, duurzamere keuzes mogelijk te maken.Snelrestauratie

Eerste ‘Lasagnerie’ opent in Leuven

02/03/2017

Pizzeria’s zijn er in ons land genoeg, maar er was nog geen lasagnerie te bespeuren. In Leuven bijt Lasagnerie Löven de spits af. In deze lasagnebar met ruimte voor 18 gasten, kan je énkel kiezen uit diverse, huisgemaakte lasagnes: lasagne bolognaise, wildlasagne en veganistische lasagne. Lôven is een idee van de 27-jarige Lieven De Mulder, die verwijst naar identieke concepten in Parijs en in de USA. Hij baat in hetzelfde gebouw ook de vroegere B&B La Casa Ra Toca uit, nu onder de naam Boutique Hotel Löven, met 3 kamers. (pvo) Actua

Breydel Chimay Group neemt kookgoed Jan Schots nv over

02/03/2017

Recent werd er een overeenkomst bereikt met het bedrijf Jan Schots NV in Wommelgem. Deze producent van kookgoed en salades zal vanaf 1 mei 2017 de productie in haar gebouwen stopzetten.
 

Om de toekomst verder vorm te geven, heeft Schots ervoor gekozen om, wat het kookgoed betreft, aan te sluiten bij de Breydel Chimay Group. Concreet betekent dit dat vanaf 1 mei de productie van het kookgoed zal gebeuren in één van de twee productiesites van de Breydel Chimay Group: Vleeswaren Antonio (Breydel) te Gavere of Salaisons du Hainaut (Chimay Tradition) te Chimay.
Met deze overname verstevigt de Breydel Chimay Group haar positie op de markt en wil ze haar klanten een nog breder kwalitatief hoogstaand gamma aanbieden.Vakbeurzen

Horecatel 2017: u wordt bediend!

02/03/2017

Na haar 50ste verjaardag gevierd te hebben in 2016, houdt Horecatel dit jaar dezelfde koers aan en positioneert zich meer dan ooit als dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor alle professionals actief in de Belgische culinaire sector.

Met haar vijf paleizen, gewijd aan de Horeca en haar zesde paleis voor gastronomie weet Horecatel weer alle professionals in te palmen: hoteliers, restauranthouders, cafébazen, frituristen, traiteurs, slagers, banketbakkers, chef-koks, gastronomen, foodies … De editie 2016 wist 35.672 bezoekers aan te trekken, allemaal nieuwsgierige bezoekers op zoek naar culinaire innovaties die hun commerciële ontwikkeling willen versterken dankzij het contact met de zowat 420 belangrijkste ondernemingen van het land. Die exposanten stellen hun innovatieve voedingsproducten, performant kookgerei en nieuwe smaken voor.
Ontdekt de exposanten en het volledig programma op www.horecatel.beVakbeurzen

Vakbeurs 'Saveurs & Métiers' Namen

02/02/2017

Winnaars Nationale Vakwedstrijd beste witte en zwarte pensen, georganiseerd door vzw De Belgische Beenhouwerij op zondag 29 januari 2017. Winnaars Beenhouwerij Le Limousin, Collard (niet op foto), Delbaere, Aurelien Martin en prijs van de creativiteit ook voor Beenhouwerij Le Limousin. Juryleden beoordeelden 80 producten van 22 deelnemers.

 

 

Gouden Mes op Saveurs & Metiers
Wedstrijd voor jonge beenhouwers met leercontract 'Gouden Mes' van de Landsbond der Beenhouwers, in samenwerking met de beurs 'Saveurs & Métiers' op maandag 30 januari 2017
Prijsuitreiking door federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO, Landbouw en Sociale Integratie, Willy Borsus
Winnaar Gouden Mes: Delphine Braham
Tweede plaats Wadin
Derde plaats Jordan CoeneEvent

Klasseslagers ‘Taste & Discover’-event

02/02/2017

De KLASSESLAGERS nodigen hun ambachtelijke collega-slagers uit op hun tweede vakbeurs ‘Taste & Discover’ op maandag 13 februari 2017 van 17 u tot 21 uur in de gebouwen van Feestzaal De Watermeulen, Burchtstraat 160, 9150 Kruibeke.Actua

Primeur in België - Het recycleerbare charcuterieschaaltje van Colruyt

01/02/2017

Colruyt heeft een nieuw charcuterieschaaltje geïntroduceerd

In dat kartonnen schaaltjes zal gesneden charcuterie verpakt worden, zoals ham, salami of vleesbrood in plakjes, met een maximaal gewicht van ongeveer 200 gram. Dankzij de nieuwe verpakking brengt Colruyt jaarlijks 12,5 miljoen schaaltjes of 130 ton plastic minder in omloop, want voortaan kan het schaaltje gewoon bij het oud papier worden gestopt. Doordat het nieuwe schaaltje minder volume inneemt dan het plastic schaaltje, kunnen we ook besparen op transport- en opslagkosten. Tijdens haar hele levensloop, van productie over transport tot verwerking, zorgt de nieuwe verpakking voor zowat 55% minder impact op de klimaatverandering.

 

 

 Actua

Sergio met frieten in Antwerpen

01/02/2017

Nog enkele weken en  dan opent in Antwerpen Frites Atelier, de frituur van topchef Sergio Herman. De zaak komt in de Korte Gasthuisstraat, in het centrum van de stad.  In Nederland opende Sergio Herman al drie zulke luxefrituren in Utrecht, Den Haag en Arnhem. De traditionele, klassieke frituursnacks zijn van het menu gevallen, maar wel verkrijgbaar is een bakje friet met pakweg pastrami of stoverij op wijze van de chef. Voor de  Antwerpse vestiging zou er wel een uitgebreider ­aanbod komen van klassieke snacks, maar dan wel ­“eigen versies” van Sergio Herman. Ook in Amsterdam wordt er nog een filiaal gepland. Die frituur opent ergens begin dit jaar, maar ook daar is een concrete datum nog niet bekend. We proberen er alvast bij te zijn. (JV)Bedrijven

Sligro Food Group neemt Belgische groothandel ISPC over

01/02/2017

Het Nederlandse Sligro Food Group nv en Ivan Sabbe, CEO van ISPC, maakten zopas bekend dat Sligro Food Group alle aandelen van Exquisite Food NV en haar dochterondernemingen IDSPC International NV, ISPC Gent NV, Exquisite Seafood NV en Océan Marée NV, overneemt. De overname zal nog in de eerste jaarhelft geformaliseerd worden. 

Sligro Food Group zet zwaar in op de Belgische markt, waar het in 2016 reeds Java Foodservice overnam. Bedoeling is om onder de namen Sligro/ISPC een netwerk uit te bouwen van zelfbedienings- en bezorggroothandels voor horeca en grootverbruik in België. Java Foodservice zal zich verder ontwikkelen tot dé specialist in haar segmenten, zijnde institutioneel, bedrijfscatering en een aantal hotelketens. Samen met de omzet die nu al vanuit Nederland wordt bezorgd en de omzet van Java Foodservice, realiseert Sligro Food Group na deze overname een omzet in België van ruim € 240 miljoen op jaarbasis met ruim 550 medewerkers. Over het jaar 2016 werd door Sligro Food Group een omzet gerealiseerd van € 2,8 miljard, met 6.700 personeelsleden.Vers Vlees

Jaarproductie van 1,9 miljoen ton vlees in ons land

31/01/2017

Volgens cijfers van de FOD Economie werden er in 2015 in ons land 317 miljoen dieren geslacht, wat neerkomt op 1,9 miljoen ton karkasgewicht. Daarvan is bijna 90 procent voor rekening van de Vlaamse slachthuizen. Ongeveer 96 procent van de geslachte dieren zijn kippen, maar uitgedrukt in karkasgewicht is 64 procent varkensvlees, 24 procent pluimveevlees en 12 procent rundvlees. De Waalse slachthuizen zijn meer toegespitst op het slachten van runderen. In het hoofdstuk ‘Vlees en zuivel’ bespreekt het nieuwe Landbouwrapport ook de producenten. Met ruim 16.500 zijn ze, de Vlaamse boeren die runderen, varkens of kippen houden.
De gemiddelde Belg besteedt ongeveer een vijfde van zijn uitgaven voor voeding en drank aan vlees. Volgens cijfers van marktonderzoeksbureau GfK over het thuisverbruik kocht de Vlaming vorig jaar gemiddeld 40,4 kilo vers en diepgevroren vlees en vleeswaren. De meeste aankopen van vers vlees en vleeswaren gebeuren in de supermarkten. De speciaalzaak (slagerij) verliest terrein en heeft nu nog een volumeaandeel van bijna 29 procent.
Meer info: LARA 2016
[Bron: Landbouwrapport 2016]Vleespromotie

Lekker van bij ons

31/01/2017

In het jaarprogramma 2017 van VLAM ligt een belangrijke klemtoon op exportwerking. Daarvoor kan het rekenen op extra Europese middelen om nieuwe afzetmarkten te zoeken en de positie op bestaande buitenlandse afzetmarkten te verstevigen. In het binnenland krijgt het kookplatform ‘Lekker van bij ons’ een prominentere plaats in de promotie. “We hebben enorm geïnvesteerd in de inhoudelijke en technische verbetering van lekkervanbijons.be en we merken nu al dat dit zijn vruchten afwerpt”, zegt Liliane Driessen, hoofd van het expertisecentrum Communicatie van VLAM.
De aanpak van de binnenlandse vleescampagne ‘Vlees van bij ons’ wordt aangepast. “We gaan meer voor een PR-matige aanpak. Als het om vlees gaat, wordt een consument vandaag beïnvloed door meer dan spotjes op TV. Daarom willen we via influencers, zoals wetenschappers, journalisten en gezondheidswerkers, een positieve boodschap over vlees brengen”, vertelt Sofie Bombeeck, productmanager Vlees. “Doel hiervan is niet zozeer de consument aan te zetten om meer vlees te gaan eten, wel om te kiezen voor kwalitatief vlees van bij ons.”
Meer informatie: Jaarprogramma 2017 VLAM
[Bron: eigen verslaggeving]Vers Vlees

Varkensziekte PED vastgesteld in Nederlands grensgebied

31/01/2017

In Nederland is eind januari 2017 de zeer besmettelijke en gevaarlijk varkensziekte PED (Porciene Epidemische Diarree) opnieuw opgedoken. In Oost-Brabant en Noord-Limburg, regio’s met veel varkens, werd de ziekte bij een aantal bedrijven vastgesteld. PED veroorzaakt diarree bij varkens en is vooral zeer gevaarlijk voor biggen omdat zij een besmetting vaak niet overleven. De ziekte kan daarom grote economische schade aanrichten in de varkenshouderij. Twee jaar geleden werd Nederland al eens opgeschrikt door het virus. Ook in België werden toen enkele gevallen vastgesteld, maar het ging om de milde vorm van PED.
[Bron: Belga]Onze nieuwsbrief

U kan hier registreren voor onze maandelijkse nieuwsbrieven.

 


Abonneer u

U kan zich kosteloos abonneren als professional door hier te klikken.Ons magazine